Vliv nemoci COVID-19 na těhotné ženy

Aktuální k 23. 9. 2020

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

I když už vyšlo mnoho studií, které se zabývají působením onemocnění COVID-19 na ženy v těhotenství, zůstává stále mnoho nejasných skutečností, protože většina studií jsou kazuistiky nebo série případů bez kontrolních skupin. Nedávná studie publikována v časopise JAMA srovnávala těhotné ženy s pozitivním a negativním RT-PCR (reverzní transkriptázo-polymerázová řetězová reakce) testem na COVID-19. Pacientky, které překonaly COVID-19, ale v čase studie byly již negativní, byly zařazeny do skupiny exponovaných.

Z 2 582 pacientek bylo 156 (5,8 %) pozitivních na COVID-19. Šedesát pět procent pozitivních pacientek bylo asymptomatických. U pacientek s pozitivním testem byla vyšší pravděpodobnost preeklampsie, tj. onemocnění děložních cév (7,7 % oproti 4,3 %) a nižší pravděpodobnost indukce porodu (18,7 % vs. 29,6 %). Jiné výsledky jako způsob porodu, poporodní krvácení a předčasný porod, se mezi skupinami významně nelišily. Nebyly pozorovány rozdíly ani u narozených dětí v rámci pětiminutového Apgar skóre a porodní hmotnosti.

Ačkoli COVID-19 způsobuje primárně infekci dýchacích cest, má také systémové účinky, které se mohou podobat preeklampsii. Absence zvýšené prevalence předčasného porodu je v souladu s výsledky jiných studií. Z celkového pohledu vyplývá, že COVID-19 je v těhotenství méně závažný než předchozí infekce koronaviry: těžký akutní respirační syndrom (SARS) a blízkovýchodní respirační syndrom (MERS). Na straně druhé existují i zprávy o těhotných ženách vyžadujících kritickou péči v souvislosti s COVID-19 a jsou známé i případy úmrtí matek i kojenců.

Silné stránky této studie zahrnují použití univerzálního testování a zařazení negativní kontroly. Slabou stránkou studie je, že ji nelze zobecnit na jiné země s různou porodnickou péčí nebo načasování testu RT-PCR.

Zdroj: Ahlberg M, Neovius M, Saltvedt S, et al. Association of SARS-CoV-2 Test Status and Pregnancy Outcomes. JAMA, online September 23, 2020. doi:10.1001/jama.2020.19124. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771110