Výskyt COVIDu-19 u očkovaných a neočkovaných zdravotníků

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 6. 5. 2021 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association Network studii o výskytu COVIDu-19 u očkovaných a neočkovaných zdravotníků.

 

Vědci z Izraele zmapovali, jaký vliv mají dvě dávky vakcíny Pfizer–BioNTech (BNT162b2) na výskyt COVID-19 mezi pracovníky ve zdravotnictví.

Vědci v této restrospektivní studii použili data o příznakových i bezpříznakových nákazách COVIDem-19, získaná PCR testem mezi 20. prosincem 2020 a 25. únorem 2021. Z 6710 testovaných zdravotníků jich 5953 (89 %) obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny a 5517 (82 %) obě dávky vakcíny. Pouze 757 testovaných zdravotníků očkováno nebylo.

Příznakový průběh COVIDu-19 zasáhl 8 zdravotníků (0,15 %), kteří byli očkováni oběma dávkami vakcíny, zatímco ve skupině bez vakcíny postihl 38 zdravotníků (5 %). Bezpříznakový COVID-19 vědci zaznamenali u 19 plně vakcinovaných (0,34 %) a 17 nenaočkovaných zdravotníků (2 %).

Výskyt příznakové i bezpříznakového COVIDu-19 byl u očkovaných zdravotníků významně nižší než u zdravotníků, kteří očkování nepodstoupili. Zjištění jsou limitována použitím retrospektivního designu.

Zdroj: Angel Y, Spitzer A, Henig O, et al. Association Between Vaccination With BNT162b2 and Incidence of Symptomatic and Asymptomatic SARS-CoV-2 Infections Among Health Care Workers. JAMA. Published online May 06, 2021. doi:10.1001/jama.2021.7152