Aktuální k 29. 5. 2020

Zpracovala Bc. Ekaterina Volevach, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 29.05.2020 zveřejnil prestižní časopis Lancet jako první výsledky kvalitativní studie, popisující zkušenosti lékařů a zdravotních sester na počátku (COVID-19) epidemie nemoci COVID-19 v čínské provincii Chu-pej. Místní zdravotnický sytém byl ochromen, byli přijati lékaři a zdravotní sestry, kteří neměli odborné znalosti v oblasti infekčních onemocnění, aby poskytovali péči pacientům s COVID-19.

Studie byla provedena pomocí fenomenologického přístupu, který se zaměřuje na popis společných zkušeností mezi cílovou skupinou. Zdravotníci z pěti nemocnic určených pro léčbu COVID-19 v provincii Chu-pej byli kontaktováni pomocí metody sněhové koule (tj. vyhledá se několik osob, které poskytují kontakty na další členy skupiny). Zúčastnili se telefonických polostrukturovaných hloubkových rozhovorů od 10. února do 15. února 2020. Rozhovory byly přepsány doslovně a analyzovány na základě opakovaného přečtení, porozumění významům a zobecnění (Haaseova adaptace Colaizziho metody).

Rozhovorů se zúčastnilo devět sester a čtyři lékaři. Z analýzy dat vyplynuly tři tematické kategorie. První kategorie byla „být plně zodpovědný za blaho pacientů – to je moje povinnost “. Poskytovatelé zdravotní péče se dobrovolně přihlásili a snažili se co nejlépe pečovat o pacienty. Sestry hrály klíčovou roli při poskytování intenzivní péče a pomoci s aktivitami každodenního života. Druhou kategorií byly „výzvy práce na odděleních COVID-19“. Zdravotníci se ze dne na den ocitli v nové situaci, kdy museli čelit zcela novému nepříteli. Byli vyčerpaní kvůli velké pracovní zátěži a nutnosti nošení ochranného vybavení, strachu z nákazy a infikování druhých, cítili se bezmocně při zvládání kritických situací s pacienty a rozhodováním v těchto stresujících situacích. Třetí kategorií byla „odolnost vůči výzvám“. Poskytovatelé zdravotní péče dokázali za pomoci široké podpory společnosti odolat velkému pracovnímu stresu a se zvládnutím zátěžové situace jim pomohla také vzájemná sounáležitost. Z této unikátní zkušenosti tak vyšli posilnění a odolnější.

Zdroj: Liu et al. The experiences of health-care providers during the COVID-19 crisis in China: a qualitative study. The Lancet , published online 29 Apr 2020 DOI: 10.1016/ S2214-109X(20)30204-7 https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30204-7/fulltext