Zvýšené riziko ketoacidózy během pandemie COVID-19

Aktuální k 20. 7. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 20. 7. 2020 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association report, ve kterém autoři vyhodnocují výskyt ketoacidózy, život ohrožujícího stavu diabetiků, u dětí a dospívajících v průběhu pandemie nemoci COVID-19 v Německu.

Během pandemie nemoci COVID-19 byla běžná zdravotní péče využívána ve výrazně nižší míře, což vedlo v některých případech ke zpožděné léčbě závažných onemocnění. Diabetická ketoacidóza je akutní a život ohrožující komplikace, která vzniká při opožděné diagnóze diabetu (cukrovky) 1. typu. Autoři této studie zkoumali frekvenci výskytu diabetické ketoacidózy u dětí a dospívajících diagnostikovaných s diabetem 1. typu v Německu během prvních 2 měsíců pandemie nemoci COVID-19.

Autoři studie využili data z německého registru diabetu u dětí a dospívajících, kterým byl diabetes 1. typu diagnostikován mezi 13. březnem 2020 a 13. květnem 2020. Tento registr DPV má celostátní pokrytí s více než 90 % dětských pacientů s diabetem 1. typu.

Diabetická ketoacidóza byla definována jako pH krve nižší než 7,3 a/nebo hladina hydrogenuhličitanu nižší než 15 mmol/l a těžká diabetická ketoacidóza jako pH krve nižší než 7,1 a/nebo hladina hydrogenuhličitanu nižší než 5 mmol/l. Frekvence výskytu diabetické ketoacidózy a těžké diabetické ketoacidózy pozorované během období pandemie nemoci COVID-19 byly porovnány se stejnými obdobími v letech 2018 a 2019 pomocí regresní analýzy.

Autoři analyzovali data 532 dětí a dospívajících s nově diagnostikovaným diabetem 1. typu od 13. března do 13. května 2020. Diabetická ketoacidóza byla přítomna u 238 pacientů (45 %) a těžká ketoacidóza u 103 pacientů (19 %). Během pandemie nemoci COVID-19 v roce 2020 byla frekvence výskytu diabetické ketoacidózy ve srovnání s předchozími 2 roky významně vyšší (45 % v roce 2020 vs. 25 % v roce 2019). Výskyt těžké diabetické ketoacidózy byl také výrazně vyšší ve srovnání s předchozími roky (19 % v roce 2020 vs. 14 % v roce 2019). Děti mladší než 6 let měly nejvyšší riziko diabetické ketoacidózy (52 % v roce 2020 vs. 18 % v roce 2019) a těžké diabetické ketoacidózy (24 % v roce 2020 vs. 12 % v roce 2019) v průběhu během pandemie nemoci COVID-19.

Autoři zjistili významné zvýšení výskytu diabetické ketoacidózy a těžké ketoacidózy při diagnostice diabetu u dětí a dospívajících během pandemie nemoci COVID-19 v Německu. Základní příčiny mohou být multifaktoriální a odrážejí omezené lékařské služby, strach z nakažení v prostorách poskytovatelů zdravotní péče a složitější psychosociální faktory.

Autoři vybízejí k dalšímu výzkumu možných příčin nárůstu diabetické ketoacidózy a intervencím ke snížení výskytu této vážné komplikace cukrovky.

Zdroj: Kamrath C, Mönkemöller K, Biester T, et al. Ketoacidosis in Children and Adolescents With Newly Diagnosed Type 1 Diabetes During the COVID-19 Pandemic in Germany. JAMA. Published online July 20, 2020. doi:10.1001/jama.2020.13445