Žádám o zaslání výroční zprávy FNUSA za rok 2011.

Odpověď na dotaz 02.11.2012
Výroční zpráva Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně za rok 2011 není zatím vydána. Výroční zpráva bude po jejím vydání zveřejněna na našich webových stránkách www.fnusa.cz.