Žádám o poskytnutí následujících informací:
– celkové náklady a výnosy v letech 2009, 2010, 2011 a 2012
– výnosy na provoz IT za výše uvedené roky
– finanční prostředky na rozvoj IT za výše uvedené roky

Odpověď na dotaz ze dne 18.02.2013
Vyčíslení nákladů na rozvoj a provoz IT ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně v letech 2009 až 2012

Náklady na IT 2009 2010 2011 2012
Rozvoj 1 904 838 Kč 6 294 552 Kč 5 659 169 Kč 3 575 694 Kč
Provoz 9 378 316 Kč 11 418 050 Kč 11 374 466 Kč 10 124 542 Kč

Ohledně celkových nákladů a výnosů v uvedených letech odkazujeme na Výroční zprávy uveřejněné na naši webových stránkách.