Žádost o pravomocná rozhodnutí ve věci ochrany osobnosti nebo náhrady škody s datem rozhodnutí od roku 2005, ve kterých je Vaše organizace žalovanou stranou.

Odpověď dne 22.01.2014
Na základě Vaší žádosti předkládáme rozhodnutí soudu ve věcech ochrany osobnosti nebo náhrady škody s datem rozhodnutí od roku 2005, ve kterých Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně žalovanou stranou.
1 Co 2-2010-81, 15 Co 246-2011-274, 44 Co 24-2008-301, 44 Co 78-2012-176, 44 Co 311-2004, 44 Co 373-2010-261, 115 C 216-2012-66
doplňující informace
1. V pravomocné věci 44Co 78/2012-176 dnes rozhodoval Ústavní soud o stížnosti žalobkyně, sp. zn III. ÚS 2253/13. Nález dosud v NALUSu není zveřejněn.
2. Ve věci 44Co 373/2010-261 není pravomocný výrok o nákladech řízení, protože však o meritu věci rozhodnuto bylo, rozhodnutí KS v Brně Vám pro účely Vaší žádosti zasílám rovněž. (Ze stejného skutku žalobkyně podala ještě samostatnou žalobu o ztížení společenského uplatnění, tam jsme však stále v I. stupni.)