Žádám o informace o celkových nákladech, výnosech, hospodaření, výši nezaplacených pohledávek a závazků.
Odpověď dne 01.11.2013