Žádost o sdělení
I. nákupní ceny produktů ve Vaší nemocnici:
kat.č. 442192 – BACTEC PLUS AEROBIC/F 50/PK
kat.č.442193 – BACTEC PLUS ANAEROBIC/F 50/PK
kat.č.442194 – BACTEC PEDS PLUS/F 50/PK F/G
kat.č.245122 – TUBE BACTEC MGIT 7 ML 100/PK
kat.č.245124 – KIT BCTEC MGIT 960 SUPPLEMENT 100 TEST
U jednotlivých cen specifikujte zda jde o cenu s DPH nebo bez DPH.

II. kdo je aktuálním dodavatelem produktů výše uvedených

III. kolik jednotlivých produktů uvedených u odst. I nakoupila Vaše nemocnice v období 1.1.2014 až 31.12.2014.

Odpověď dne 03.02.2015