Tisková zpráva, 26. 1. 2018, Brno

Cenu města Brna pro rok 2017 v oblasti „lékařské vědy a farmacie“ získal pan prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., z I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Prestižní ocenění si osobně převezme na slavnostním aktu 30. ledna 2018.

Nominaci na Cenu města Brna získalo 15 lidí působících v různých oblastech od hudby přes sport až po vědu a architekturu. Radnice přijala 65 návrhů pro 43 osobností. Zastupitelstvo města Brna uděluje Cenu města Brna za činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.

„Není to poprvé, co toto ocenění míří do naší nemocnice. V roce 2015 ho obdržela ve stejné kategorii zakladatelka první anesteziologicko resuscitační kliniky v Československu, paní profesorka Danuše Táborská, která kliniku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně vedla 16 let. V roce 2013 ji obdržel přednosta I. chirurgické kliniky pan profesor Ivan Čapov, který kliniku vede od roku 2005. I. chirurgická klinika má dokonce dvě ocenění – v roce 2006 cenu obdržel pan profesor Wechsler, který kliniku vedl 13 let,“ informovala Petra Veselá, tisková mluvčí FNUSA.

Jiří Vítovec je nejenom uznávaným odborníkem v obou kardiologie a vnitřního lékařství, ale také výborný pedagog, který vychoval celou řadu dobrých lékařů. Je rovněž vzácným člověkem s pevným charakterem, který si udržel po celou dobu svého odborného působení, proto si o to více vážíme jeho ocenění a zařazení mezi osobnosti, které jsou přínosem nejen pro Brno, JMK, ale pro celou naši republiku.

„Naše nemocnice stále dokazuje, že v ní pracují špičky svého oboru a poskytuje péči na světové úrovni. Panu profesorovi upřímně gratuluji,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel FNUSA.

K životu prof. Vítovce:

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC., se narodil 25. 2. 1951 v Brně.  Gymnázium i lékařskou fakultu absolvoval v Brně, promoval v roce 1975. V mládí (a nejen v mládí, ale po celý život) hodně sportoval, věnoval se závodně judu, v němž byl dvakrát akademickým mistrem Moravy a dvakrát bronzovým na celostátní univerziádě v polotěžké váze.

Ještě za studií jej k interní medicíně přivedl tehdy asistent, nyní profesor Semrád, který mu dal základy klinického myšlení. Po promoci nastoupil na I. interní kliniku FN u sv. Anny v Brně, kterou tehdy vedl doc. Jan Žák, CSc.  Jiří byl na jednotce intenzivní péče zaškolován bývalým prezidentem ČKS doc. MUDr. ­ Václavem Chaloupkou, CSc. V roce 1981 dostal nabídku od profesora Klabusaye dělat klinickou farmakologii, a tak přešel na II. interní kliniku, kde se seznámil se svým učitelem, vzorem a přítelem prof. MUDr. Milošem Štejfou, DrSc. (zemřel 2015). Kandidátskou práci obhájil v roce 1988. Docentem vnitřního lékařství se stal v roce 1995 a profesorem vnitřního lékařství byl jmenován v roce 2001. Má tři druhé atestace – z vnitřního lékařství (1982), z klinické farmakologie (1991) a kardiologie (1997). V letech 1997–2003  vykonával funkci proděkana lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

V roce 2003 se stal přednostou I. interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny v Brně. Tuto kliniku vedl až do roku 2012, kdy se rozhodl ukončit své působení jako přednosta a stal se zástupcem pro školství

Již několik let je hlavním odborným zájmem prof. Vítovce kardiovaskulární farmakologie a srdeční selhání. Publikoval přes 20 knih, více než 30 článků v zahraničí a více než 400 článků v tuzemsku. V roce 2016 chystá další vydání knihy Kardiovaskulární farmakoterapie. Byl předsedou Pracovní skupiny Srdečního selhání, pokladníkem České kardiologické společnosti a je předsedou organizačního výboru výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Je členem výboru České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Byl mu udělen titul Fellow Evropské kardiologické společnosti (FESC) a z mezinárodního hlediska je třeba připomenout, že byl národním koordinátorem několika velkých klinických studií, které zcela zásadně ovlivnily kardiovaskulární farmakologii: studie MERIT (1999), která definitivně určila jasné postavení betablokátorů u srdečního selhání a studie SHIFT, publikované v roce 2010, která v první řadě jasně ukázala, že tepová frekvence je rizikovým faktorem po infarktu myokardu, a která do kardiovaskulární farmakologie uvedla novou lékovou skupinu, tzv. blokátory If kanálu. Byl principal investigator ve studii IMPROVE-IT a jeho centrum nabralo nejvíce pacientů na celém světě – 78.

Profesor Vítovec se hodně věnuje i paliativní medicíně a má na svém kontě v tomto oboru i úspěšného DSP studenta MUDr. Ladislava Kabelku, Ph.D.

Byl zástupcem šéfredaktora časopisu Kardiologická revue, který se postupně změnil na současný KARIM, kde nyní pracuje jako šéfredaktor.

V roce 2016 obdržel pan prof. Vítovec Cenu Jihomoravského kraje. Tato se uděluje za  dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.

Kontakt: Ing. Petra Veselá – tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz