Kontakt:

Kontakt pro zaslání podkladů ke klinickým studiím: trials.icrc@fnusa.cz

Kontakt pro zaslání podkladů k fakturaci klinických studií: fakturace.trials@fnusa.cz

Kontakt pro zaslání nabídky klinické studie (feasibility): feasibility@fnusa.cz

Zaměstnanci

Vedoucí centra

Ing. Lucie Tesárková

Mobil: 731692781; Mail: lucie.tesarkova@fnusa.cz

Vyjednávání smluv, feasibility, SID

Mgr. Hana Machová

Mobil: 605234855; Mail: hana.machova@fnusa.cz

Ing. Taťána Křížová

Mobil: 735190319; Mail: tatana.krizova@fnusa.cz

Finanční management

Petra Pavlů

Mobil: 603558099; Mail: petra.pavlu@fnusa.cz

Ing. Sabina Sudová

Mobil: 731403091; Mail: sabina.sudova@fnusa.cz

Studijní koordinátorky / studijní sestry

Mgr. Pavlína Prosecká

Mobil: 734643224; Mail: pavlina.prosecka@fnusa.cz

Ing. et Ing. Soňa Jakubová Niedermayerová

Mobil: 604755084; Mail: sona.jakubovaniedermayerova@fnusa.cz

MVDr. Michaela Pavlacká

Mobil: 603560070; Mail: michaela.pavlacka@fnusa.cz

Bc. Chvátalová

Bc. Anna Chvátalová

Tel: 731069043; Mail: anna.chvatalova@fnusa.cz

Yana Chuienko

Tel: 543185442; Mail: yana.chuienko@fnusa.cz

Lukášová

Mgr. Markéta Lukášová

Mail: marketa.lukasova@fnusa.cz

Mgr. Jana Roche

Mail: jana.roche@fnusa.cz

Veronika Filková, DiS.

Mail: veronika.filkova@fnusa.cz

Quality Assurance Specialist

Mgr. Kostelanská

Mgr. Klára Kostelanská

Mobil: 543185526; Mail: klara.kostelanska@fnusa.cz

CZECRIN

PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

Mobil: 734395742; Mail: lenka.souckova@fnusa.cz