Tisková zpráva, 11. 4. 2017, Brno

Od ledna není na trhu léčebné konopí, jak situaci řeší lékaři a pacienti, kteří ho užívají, se dozvíte v rozhovoru s MUDr. Radovanem Hřibem, z Centra léčby bolesti, který se touto léčbou zabývá.

Je v této chvíli konopí v lékárně?
Není, není ani české, ani dovezené.

Jaký vliv má tedy nedostatek konopí pro Vaše pacienty?
Mohu uvést konkrétní případ, kdy mám pacientku po operace páteře, krční a bederní, která byla na vysokých dávkách opiátů a léků od bolesti. Po nasazení konopí pacientka mnohem lépe spí, výrazně lépe tráví den, tzn. zlepšila se jí výrazně kvalita života. Pacientka nyní není ohrožena na životě, ale bez léčby pomoci medicínského konopí „přežívá.“

Kolik je rozléčeno pacientů?
Pokud to vezme za naše Centrum léčby bolesti a kolegy ve FN Brno, tak asi 60-70 pacientů, kteří jsou z celé republiky. Máme pacienty od 25 do 80 let věku. Léčebné konopí beru jako velmi významný doplněk a pro mě už i nedílnou součást léčby bolesti. Proto se léčba konopím mnoho od léčby jinými preparáty neliší. Zatím ho většinou nasazujeme až při vyčerpávání jiných možností, hlavně kvůli ceně pro pacienta, což je škoda. Zatím se ukazuje, že i snižuje potřebu ostatních léků nebo minimálně vylepšuje funkční kapacitu a kvalitu života pacientů. Jsou ovšem i pacienti, kteří léčebné konopí v současné podobě nejsou schopni užívat pro nežádoucí účinky. Stále tvrdím, že konopí není všelék.

Nabízí se otázka, že pacientů, kteří užívají léčebné konopí, není mnoho, že je zbytečně medializováno. Je to tak?
Máte pravdu, je tím často argumentováno. Paradoxně výhodou je, že jsme větší množství pacientů nestihli rozléčit a v této oblasti vzdělat kolegy, kteří mají o tuto léčbu zájem a chtějí ji zavést do své praxe. Nedostatkem konopí netrpí tolik pacientů. To je ale „Pyrrhovo vítězství.“

Ovlivňuje nedostatek konopí také jiné aktivity Centra léčby bolesti?
Bohužel se díky nedostatku konopí pozastavily veškeré plánované činnosti, a to jak vzdělávací, tak léčebné. Máme v plánu v rámci nemocnice rozšířit léčbu prostřednictvím konopí také na jiné odbornosti, u kterých se může dle vyhlášky použít, tzn. např. mezi onkology, neurology, dermatovenerology. Cílem bylo také zřídit titrační místnost, ve které by pacienti pod dozorem zdravotnického personálu inhalovali léčebné konopí, které je v tomto podání nejúčinnější, bohužel dostupnost vaporizéru je finančně náročná. Pokud vím, mám asi 2 pacienty, kteří si přístroj zakoupili.

Často bývá v médiích zmiňováno, že si pacienti konopí pěstují doma. Má stejné účinky a co říkáte na tuto „samoléčbu“?
Když odmyslím, že pěstování konopí s vyšší m obsahem THC než 0,3 % je v naší zemi mimozákonné, liší se tato samoléčba vcelku výrazně. Pacienti mají sice k dispozici doma větší spektrum odrůd, jestliže se o toto zajímají. Třebaže jsou schopni pěstovat doma konopí již i velmi sofistikovaně, kvality a čistoty dodávaného léčebného konopí nejsou schopni dosáhnout. Navíc neznají přesně obsah hlavních účinných látek jako THC a CBD. Další problém bývá v podmínkách skladování a kontaminaci bakteriemi a plísněmi, které často napadají palice. Proto výsledky samoléčby mohou být sice dobré, ovšem jsou pro moderní medicínu špatně reprodukovatelné a použitelné pro další pacienty. A to ani nemluvím o regulačních orgánech.

Co dál?
Nezbývá než čekat a doufat, že se konopí brzo na trhu objeví, a to pokud možno za co nejnižší cenu, aby bylo dostupné pro většinu pacientů, kterým mohu jeho nasazením pomoci od velkých bolestí. Nicméně nezahálíme. Tento týden pořádáme přednášku na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na téma „Léčebné konopí v paliativní péči.“ Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou a FN Brno pořádáme 18.4.2017 konferenci Konopí a věda 3, kde si odborníci již po třetí sdělí informace a zkušenosti v léčbě, nejen v ČR, ale např. v Izraeli, Velké Británii, vymění si také zkušenosti s výzkumem či pěstováním konopí. Nezahálíme.


Kapsle s konopím připravované ve FNUSA (nápad MUDr. Radovana Hřiba)

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz