Tisková zpráva, 17. 4. 2018, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) byla v květnu 2015 prvním státním zdravotnickým zařízením, které začalo předepisovat léčebné konopí. 18.4.2016 informovala o novém podání léčebného konopí, a to ve formě kapslí, se kterým přišel lékař Centra pro léčbu bolesti svatoanenské nemocnice, MUDr. Radovan Hřib. Po 2 letech přichází svatoanenská nemocnice s další možností používání lékařského konopí – vaporizací.

Do této chvíli pacienti měli dvě možnosti užívání konopí. Jednak formou tobolek, které začala Nemocniční lékárna FNUSA vyrábět v dubnu 2016. Nyní po dvou letech FNUSA otvírá vaporizační titračně edukační stanici Centra pro léčbu bolesti, kde je umístěno 6 vaporizérů, které nemocnici v roce 2016 darovala nizozemská firma BEDROCAN, která je jedním z největších světových producentů konopí. Časové prodleva mezi darováním a použitím vaporizérů byla způsobena především delší dobou dodání potřebných dokumentů od výrobce, které byly nutné k registraci medicínského zařízení Státním úřadem pro kontrolu léčiv, vybavením prostor a především výpadky lékařského konopí v ČR.

Vaporizací, tedy inhalací se kanabinoidy (hlavní terapeuticky aktivní látky v konopí) i terpeny (látky, propůjčující charakteristickou vůni a chuť) dostávají do plic, kde jsou rychle absorbovány a putují do celého těla. První účinky se dostavují do několika minut a postupně odezní během tří až čtyř hodin. Při orálním způsobu podání konopí se první účinky dostavují v horizontu 30 až 60 minut, vrcholí většinou po dvou až třech hodinách a odeznívají zhruba do čtyř až osmi hodin. „Jelikož pro všechny pacienty není vaporizér finančně dostupný, bavíme se o cca 12 tis Kč a účinnost konopí je velká, přišel nápad na vaporizaci pod zdravotnickým dohledem, kdy se pacienti naučí obsluhovat vaporizér, dávkovat si konopí a správně ho inhalovat,“ dodává Radovan Hřib.

Léčebné konopí nemoci nevyléčí, ale dokáže mírnit symptomy anebo zbrzdit či dokonce zastavit jejich rozvoj. Konopí je tedy předepisováno ve většině případů až ve chvíli, kdy standardní léčba nezabírá a registrované léky nemají očekávaný účinek nebo vyvolávají u pacienta řadu nežádoucích účinků.

Předepisování se řídí vyhláškou č. 236/2015 Sb., tzv. Vyhláškou o konopí. Předepisování léčebného konopí je omezeno indikací a odborností lékaře. Mohou to být lékaři těchto oborů: klinická onkologie, radiační onkologie, neurologie, paliativní medicína, léčba bolesti, revmatologie, ortopedie, infekční lékařství, vnitřní lékařství, oftalmologie, dermatovenerologie, geriatrie, psychiatrie. Stejně jako jiný lék, ani konopí není naprosto neškodné. Ve skutečnosti jsou u jistých zdravotních obtíží rizika zvýšená – hrozí například psychóza, srdeční či jaterní poruchy atd. a stejně jako u jiných léků, nemusí být a není všemi pacienty dobře snášen.

 „Vzhledem k tomu, že je mezi klinickými lékaři malé povědomí o léčebném konopí, jeho užití a účincích, rozhodli jsme se tedy osvětu, naše zkušenosti a poznatky šířit prostřednictvím seminářů, a to jak pro lékaře, tak lékárníky. Pro mne, jako lékaře je důležité, že v případě, kdy neučinkují běžné léky, je zde další možnost, jak pacientům pomoci. Pro mne, coby ředitele je důležité, že zřízení titrační místnosti vzniklo z velkého nadšení kolegy Hřiba a především to, že nemocnice rozšíří svoje portfolio poskytované léčebné péče pacientům bez dalších vynaložených financí,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Martin Pavlík.

Na přípravě vaporizační jednotky se po odborné stránce podíleli experti z Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy (ICCI – International Cannabis and Cannabinoids Institute) sdílením aktuálních poznatků o klinickém využití vaporizace (při titraci individuálně účinné dávky a minimalizaci rizik zdravotnické profesionály poskytující tuto specializovanou péči). „Vznik této specializované jednotky je skvělým příkladem rozvoje nových léčebných metod využívajících synergický efekt komplexu bioaktivních látek obsažených v rostlině konopí.“ dodává MUDr. Pavel Kubů, ředitel ICCI.

Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy (ICCI) byl otevřen v roce 2015 v Praze. Výzkum, na němž se podílí mimo jiné profesor Lumír Hanuš z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, má přispět k využití konopí k léčbě na základě vědeckých důkazů i zkušeností pacientů.

Kontakt:  Ing. Petra Veselá – tisková mluvčí, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz