DYSFAGIE – PORUCHA POLYKÁNÍ

Cévní mozková příhoda (CMP) může způsobit narušení koordinace svalstva a důležitých reflexů – polykacího, kašlacího a dávícího, které vedou k tzv. dysfagii. Dysfagie je porucha polykání, která se projevuje obtížemi příjmu stravy všech konzistencí (tuhé i tekuté) a také polykání slin.

V akutním stádiu po CMP se tato porucha vyskytuje zhruba u poloviny pacientů. Protože může způsobit závažné zdravotní komplikace, jako je akutní dušení, opakované záněty dýchacích cest, zápaly plic, nedostatečný příjem tekutin aj., je důležité ji včas diagnostikovat a správně nastavit terapii. O dysfagii vždy okamžitě informujeme rodinu.

Při obtížích Vám nejprve sestřička provede bezbolestné (screeningové) vyšetření polykání (tzv. GUSS test). Při pozitivním výsledku následuje logopedické vyšetření schopnosti polykání, a pokud zjistíme poruchu polykání, zahájíme účinnou terapii. Na začátku léčby Vám nutriční terapeut sestaví jídelníček na míru tak, abyste měli dostatečný příjem potravy v požadované konzistenci a abychom předešli vdechnutí sousta. Pamatujte, že smíte jíst pouze stravu připravenou ošetřujícím personálem.

Dále provedeme tzv. flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES), které provádí lékař ORL ve spolupráci s klinickým logopedem. Vyšetření nevyžaduje žádná zvláštní opatření a obvykle trvá 5 – 15 min. Lékař zavede ohebnou optickou sondu ústní dutinou a hodnotí anatomické struktury v klidu, při mluvení a při polykání stravy různé konzistence (obvykle obarvená zahuštěná tekutina, tekutina a tuhá strava). Také zhodnotí účinnost navržených kompenzačních technik, které Vám usnadní příjem potravy.

Vhodné kompenzační techniky:
• úprava stravy: mixovaná anebo zahuštěná; velikost sousta atd.,
• posturální techniky: poloha těla, pozice hlavy při polykání,
• terapeutické techniky: cvičení motoriky tváře, jazyka a polykací manévry.

Pokud pacient trpí závažnější poruchou polykání anebo s námi je schopen spolupracovat jen omezeně, zajišťujeme výživu pomocí nasogastrické sondy nebo perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG). Tyto metody jsou lepší než tzv. nitrožilní výživa, tedy infúze obsahující patřičné živiny a vitamíny. Příjem stravy může být i kombinovaný (např. částečně do nasogastrické sondy/do perkutánní endoskopické gastrostomie a částečně ústy).

Nasogastrickou sondu (NGS) zavádíme při nedostatečném příjmu stravy ústy a riziku vdechnutí stravy.

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je doporučena při nulovém, kombinovaném, či nedostatečném příjmu stravy ústy. Zavádíme ji u pacientů, kteří měli zavedenou nasogastrickou sondu a v průběhu 3 týdnu nedošlo ke zlepšení polykacích funkcí (sonda nemůže být zavedena déle, jelikož její dlouhodobé zavedení je spojeno s dalšími komplikacemi).

cmp03

 Nasogastrická sonda

cmp04

PEG

 • při jídle sedíme vzpřímeně s předkloněnou hlavou v úhlu 45°,
 • před i po jídle vyčistíme dutinu ústní nejlépe měkkým zubním kartáčkem a ústní vodou bez alkoholu – předejdeme tak vdechnutí zbytků stravy,
 • zajistíme klidné prostředí a dostatek času na příjem potravy, dostatečné žvýkání a polykání,
 • upřednostníme stravování vlastní rukou než krmení druhou osobou,
 • důsledně každé sousto dopolykáváme a po polknutí aktivně odkašleme,
 • u jídla se zbytečně nerozptylujeme hovorem – omezíme se pouze na slovní vedení při jídle (je-li to potřeba),
 • po jídle zůstaneme 15 minut vsedě.
  • dohlížíme (fyzicky) na pacienta při stravování, i když je schopen jíst sám,
  • v případě zaskočení sousta a následného dušení mu ihned poskytneme pomoc,
  • vhodné je polohování – pro omezení záklonu hlavy (upřednostnit pití v předklonu).

  Na základě doporučení logopeda také můžete využít řadu kompenzačních pomůcek(speciální lžíce, hrníčky), které Vám usnadní stravování:

  cmp05cmp06cmp08cmp07

SHRNUTÍ KAPITOLY
Dysfagie je porucha polykání, která se vyskytuje u pacientů po CMP a která vede k obtížím spojeným s příjmem potravy. Dysfagii je nutné včas diagnostikovat a léčit, jelikož je spojena s mnoha riziky (dušení, opakované záněty dýchacích cest a plic, nedostatečný energetický příjem apod.).

UŽITEČNÉ ODKAZY
Obchod s vhodnými pomůckami Vám rádi doporučí naši dysfagiologové a logopedi.

Užitečné stránky: http://www.klinickalogopedie.cz/