Průměrný přepočtený počet všeobecných sester vč. porodních asistentek k 31.12.2012 a to týkající se akutní a následné péče zvlášť.

Odpověď dne 23.10.2013
Celkový přehled o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců za leden až srpen roku 2013
lékaři a zubní lékaři 421,64
všeobecné sestry, porodní asistentky (§5 a 6) 1 012,58