PEČUJTE O SVÉ ZDRAVÍ

choďte na preventivní prohlídky k praktickému lékaři do nemocnice