Centrální sterilizace

Vrchní sestra
Miroslava Macurová

Zabezpečuje služby v přípravě sterilních zdravotnických prostředků a pracuje v přímé návaznosti na operační sály (zajišťuje tedy kompletní předsterilizační přípravu a sterilizací zdravotnických prostředků pro Centrální operační sály). Centrální sterilizace také zajišťuje sterilizaci zdravotnických prostředků pro více než 40 pracovišť FNUSA i externí klienty. V závislosti na typu zdravotnického prostředku (ZP) se používá sterilizace fyzikální nebo nízkoteplotní chemická. Pracoviště Centrální sterilizace kontroluje a vyhodnocuje každý sterilizační proces. Každý zdravotnický prostředek je značen dle platné legislativy a pracoviště ručí za deklarovanou sterilitu.

Technologické vybavení CS splňuje nejmodernější požadavky. Pracoviště je vybaveno velkokapacitními přístroji na mytí a dezinfekci instrumentária, kontejnerů a přepravních vozíků. Ke sterilizaci je využíváno nejmodernějších parních sterilizátorů a nízkoteplotní sterilizátor ke sterilizaci termolabilního materiálu. Každý přístroj je validován a pravidelně testován. Každý proces je řádně dokumentován softwarovým komunikačním systémem pro dezinfekční automaty a sterilizátory.

Pracoviště je certifikováno: Systém managementu kvality – zdravotnické prostředky dle požadavků normy ISO 13485:2016. Certifikát vydal Tayllorcox s.r.o.