Pracoviště Informace o systému řízení kvality pracoviště
Transfuzní oddělení

(certifikace + akreditace)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016

certifikát vydal EURO CERT group

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Oddělení klinické biochemie

(akreditace)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Oddělení klinické hematologie

(akreditace)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Centrální sterilizace

(certifikace)

certifikace Systém managementu kvality – zdravotnické prostředky dle požadavků normy ISO 13485:2016
certifikát vydal Tayllorcox s.r.o
Mikrobiologický ústav

(akreditace)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Ústav klinické imunologie a alergologie – Oddělení laboratorní imunologie 

(osvědčení o registraci)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Ústav soudního lékařství – úsek toxikologie

(osvědčení o registraci)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II a podle rozšířené metodiky také podmínky Auditu R3 vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J.E.Purkyně

I. ústav patologie

(osvědčení o registraci)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II a podle rozšířené metodiky také podmínky Auditu R3 vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J.E.Purkyně

ICRC
Centrum klinických studií (CCS)
systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016

certifikát vydal EURO CERT group

ICRC
Centrum tkáňového a buněčného inženýrství (CTEF)
systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016

certifikát vydal BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s. r.o.