Pracoviště Informace o systému řízení kvality pracoviště
Transfuzní oddělení

(certifikace + akreditace)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016

certifikát vydal EURO CERT group

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.

FNUSA–ICRC

Klinicko-farmakologická jednotka

(certifikace)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016

certifikát vydal EURO CERT group

Oddělení klinické biochemie

(akreditace)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Oddělení klinické hematologie

(akreditace)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Mikrobiologický ústav

(akreditace)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Ústav klinické imunologie a alergologie – Oddělení laboratorní imunologie 

(osvědčení o registraci)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Ústav soudního lékařství – úsek toxikologie

(osvědčení o registraci)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J.E.Purkyně

I. ústav patologie

(osvědčení o registraci)

systém řízení kvality prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II vydalo Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J.E.Purkyně