Dispenzární onkologická ambulance

Objednání:

+420 543 185 448, onko@fnusa.cz

Objednání: pondělí, středa, pátek  11:00 – 15:00 (6 – 8 týdnů předem)

Ke kontrole s sebou prosím vezměte zprávy z odborných poraden, kde jste sledován/a, v případě Vaší první návštěvy u nás pak i Vaši dosavadní zdravotní dokumentaci z pracoviště dětské onkologie.

Ordinační hodiny

+420 543 185 440

Nutriční terapeut
Mgr. Lucie Štrublová: čtvrtek 8-16 hod, telefonické konzultace 13-14 hod

Psycholog
Mgr. Jakub Kozák: středa, pátek 6:30-14 hod, telefonické konzultace 13-14 hod

Máte zájem o novinky od nás?

Stojíte o pozvánku na zajímavou přednášku, pozvánku k účasti ve výzkumné studii, užitečný link? Můžeme vám poslat email, pokud se bude něco dít? Napište nám na onko-studie@fnusa.cz nebo nám řekněte přímo v ambulanci. Zapíšeme si Váš email a dáme Vám vědět!

Dispenzární onkologická ambulance OCHO funguje od roku 2016 a poskytuje vysoce specializovanou preventivní a léčebnou péči pacientům, kteří se v dětství léčili s onkologickým onemocněním. Dispenzární ambulance trvale monitoruje a vyhodnocuje výskyt možných pozdních následků nádorových onemocnění a jejich léčby (chemoterapie, radioterapie, biologické či operační léčby) a zkoumá faktory, které je ovlivňují, a to v úzké spolupráci s Klinikou dětské onkologie LF MU a FN Brno, kde se většina vyléčených pacientů léčila.

Naše ambulance disponuje sítí profesionálních spolupracovníků prakticky všech odborností medicíny, kteří spolu s námi pomáhají vyléčeným pacientům, u nichž se vyskytují některé pozdní následky léčby. Mezi ně patří kardiologové (pro onemocnění srdce), pneumologové (onemocnění plic), oftalmologové (poruchy zraku), foniatři a audiologové (poruchy sluchu), dermatologové (onemocnění kůže), neurochirurgové, neurologové a psychologové, endokrinologové, odborníci na reprodukční medicínu, ortopedi a chirurgové, radiologové a mnoho dalších specialistů. Důležitou součástí týmu je i poradenství v oblasti zdravého životního stylu (zdravá výživa, vhodné pohybové aktivity, kontrola krevního tlaku a tělesné hmotnosti).

Cílem dispenzární ambulance je snížit výskyt nežádoucích následků léčby či jejich závažnost a přinášet našim pacientům a jejich rodinám řešení vedoucí ke zlepšení jejich zdravotního stavu tam, kde je to potřeba, a k optimální kvalitě života po náročné protinádorové léčbě v dětském věku.

Dispenzární tým:

MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D.
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Mgr. Kateřina Kepáková – koordinátor výzkumu
Mgr. Jakub Kozák – psycholog
Mgr. Lucie Štrublová – nutriční terapeut

Mgr. Marta Holíková – všeobecná sestra
Bc. Hana Šindelářová – zdravotní sestra

Aktuality

Spolek vyléčených pacientů Kliniky dětské onkologie FN Brno pomáhá od roku 2015 léčeným i vyléčeným pacientům k úsměvu a kvalitnímu životu. Zajímá vás víc? Podívejte se na web nebo na Facebook.

Děkujeme partnerům, kteří podporují činnost a rozvoj naší ambulance a zlepšování péče o naše pacienty!

FUTURE – nadstavbové projekty  pro vyléčené dětské onkologické pacienty

S podporou statutárního města Brna realizuje Dispenzární onkologická ambulance nadstavbové aktivity nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, které přispívají k rozvoji zdravotní péče pro občany města Brna. Projekt FUTURE byl vybrán mezi Vlajkové projekty 2021+ Akčního plánu Strategie #brno2050. Dotace byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z9/04 dne 24.1.2023 a projekt je na OZ MMB zaevidován pod č. Z71-23/012i, č. j. žádosti OZ/MMB/0394912/2022.

Nadační fond dětské onkologie Krtek dlouhodobě podporuje činnost Dispenzární onkologické ambulance. Přispívá na materiální vybavení ambulance, vzdělávání a podporu týmu ambulance a pomohl rozšířit služby pacientům o psychologickou podporu.

Spolek vyléčených pacientů Společně k úsměvu, z.s. je dlouhodobým partnerem Dispenzární onkologické ambulance. Realizuje celou řadu svépomocných projektů pro vyléčené onkologické pacienty. S týmem ambulance spolupracuje na vzdělávacích, osvětových a dalších programech.

Projekt PanCareFollowUp probíhá v letech 2019-2023. Vytváří a testuje standardizovaný evropský model péče o pacienty, kteří v dětství nebo mládí prodělali nádorové onemocnění. Snaží se vyléčeným pacientům nabídnout víc prostoru ke sdělování jejich přání a potřeb ohledně jejich zdraví a ke spolurozhodování tam, kde je to možné („person-centred care“).

Evropská unie podpořila projekt PanCareFollowUp z programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace pod číslem 824982.

Projekt smartCARE je vlajkovou iniciativou evropského Plánu boje proti rakovině (Europe’s Beating Cancer Plan). V letech 2023-2024 vyvíjí prototyp chytré karty vyléčeného onkologického pacienta ve formě mobilní aplikace.

Projekt je spolufinancován z programu EU4Health pod. číslem 101080048.