Dispenzární onkologická ambulance

Objednání:

+420 543 185 448, onko@fnusa.cz

Objednání: pondělí, středa, pátek  11:00 – 15:00 (6 – 8 týdnů předem)

Ke kontrole s sebou prosím vezměte zprávy z odborných poraden, kde jste sledován/a, v případě Vaší první návštěvy u nás pak i Vaši dosavadní zdravotní dokumentaci z pracoviště dětské onkologie.

Ordinační hodiny

+420 543 185 440

Nutriční terapeut
Mgr. Lucie Štrublová: čtvrtek 8-16 hod, telefonické konzultace 13-14 hod

Psycholog
Mgr. Jakub Kozák: středa, pátek 6:30-14 hod, telefonické konzultace 13-14 hod

Dispenzární onkologická ambulance OCHO funguje od roku 2016 a poskytuje vysoce specializovanou preventivní a léčebnou péči pacientům, kteří se v dětství léčili s onkologickým onemocněním. Dispenzární ambulance trvale monitoruje a vyhodnocuje výskyt možných pozdních následků nádorových onemocnění a jejich léčby (chemoterapie, radioterapie, biologické či operační léčby) a zkoumá faktory, které je ovlivňují, a to v úzké spolupráci s Klinikou dětské onkologie LF MU a FN Brno, kde se většina vyléčených pacientů léčila.

Naše ambulance disponuje sítí profesionálních spolupracovníků prakticky všech odborností medicíny, kteří spolu s námi pomáhají vyléčeným pacientům, u nichž se vyskytují některé pozdní následky léčby. Mezi ně patří kardiologové (pro onemocnění srdce), pneumologové (onemocnění plic), oftalmologové (poruchy zraku), foniatři a audiologové (poruchy sluchu), dermatologové (onemocnění kůže), neurochirurgové, neurologové a psychologové, endokrinologové, odborníci na reprodukční medicínu, ortopedi a chirurgové, radiologové a mnoho dalších specialistů. Důležitou součástí týmu je i poradenství v oblasti zdravého životního stylu (zdravá výživa, vhodné pohybové aktivity, kontrola krevního tlaku a tělesné hmotnosti).

Cílem dispenzární ambulance je snížit výskyt nežádoucích následků léčby či jejich závažnost a přinášet našim pacientům a jejich rodinám řešení vedoucí ke zlepšení jejich zdravotního stavu tam, kde je to potřeba, a k optimální kvalitě života po náročné protinádorové léčbě v dětském věku.

Dispenzární tým:

MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D.
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Mgr. Kateřina Kepáková – koordinátor výzkumu
Mgr. Jakub Kozák – psycholog
Mgr. Lucie Štrublová – nutriční terapeut

Mgr. Marta Holíková – všeobecná sestra
Bc. Hana Šindelářová – zdravotní sestra