Oddělení geriatricko-paliativní péče

Ambulance paliativní péče v rámci nemocnice poskytuje odbornou péči pacientům s pokročilými a nevyléčitelnými onemocněními. Jejím cílem je minimalizovat utrpení pacientů a pomoci jim zvládat fyzické, emocionální a duchovní potíže spojené s jejich stavem. Ambulance také poskytuje podporu rodinám pacientů a spolupracuje s dalšími zdravotnickými pracovníky v rámci celkové péče o pacienta.

Konziliární paliativní tým v nemocnici zajišťuje komplexní péči o pacienty s pokročilými a nevyléčitelnými onemocněními. Jeho hlavní funkcí je poskytovat odborné poradenství a podporu ostatním lékařům a zdravotnickým pracovníkům v péči o tyto pacienty. Tým pomáhá optimalizovat symptomatickou léčbu a minimalizovat utrpení pacientů. Konziliární paliativní tým také spolupracuje s pacienty a jejich rodinami a pomáhá jim zvládat fyzické, emocionální a duchovní potíže spojené s nemocí.

Vedoucí oddělení

MUDr. Dobromila Vrabcová

MUDr. Vrabcová

Vrchní sestra

Mgr. Bc. Hana Kaštan, MPH

Mgr. Kaštan

Telefonní kontakt:

Lékaři: 543183554

Vrchní sestra: 543183565

Sestry a sociální pracovnice: 543183568

Email: paliativnikonzilium@fnusa.cz

Ambulance

Provozní doba:

Pondělí: 11:00 – 19:00 (včetně návštěvní činnosti)

Úterý – pátek: 7:30 – 15:00

Konziliární tým

Provozní doba:

Pondělí – pátek: 7:00 – 15:30

Kde nás najdete?

Hlavní vchod – tramvaj 5,6 zastávka Nemocnice u Sv. Anny

Budova A5  – 3. nadzemní podlaží