Tisková zpráva, 8. 3. 2017, Brno

Právě v těchto dnech byla oficiálně spuštěna nová, vylepšená verze vzdělávacího programu HOBIT, který žáky základních škol a víceletých gymnázií učí, jak reagovat na příznaky mozkové mrtvice a srdečního infarktu. Do inovativního multimediálního programu, který probíhá formou e-learningu, se mohou školy zapojit zcela zdarma.

Vzdělávací program HOBIT neboli HOdina BIologie pro živoT, který v roce 2013 odstartovalo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, má za cíl předávat žákům zcela zásadní informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním nebo mozkovým infarktem. To vše během jedné vyučovací hodiny. Že má HOBIT smysl, se ukázalo, když dva školáci, kteří si tímto vzděláním prošli, dokázali přivolat pomoc muži se srdeční zástavou a provést u něj resuscitaci.

Program sází na inovativní multimediální výuku s použitím simulačních videí. „Edukace probíhá on-line na počítačích, žáci postupně vyplňují jednotlivé části testu a učitel dohlíží na průběh. Je to tedy velmi jednoduché a pro učitele nenáročné, pro žáky navíc HOBIT představuje příjemné zpestření běžné školní výuky,“ uvádí manažerka programu Hana Pokorná. Vzdělávací hodina má pevně dané schéma, které je potřeba dodržet, aby bylo možné měřit efektivitu celého programu. Jeho součástí jsou i půlminutová videa, ve kterých herci reálně zobrazují příznaky onemocnění. Právě tato tzv. simulační videa, vnáší do výuky první pomoci zcela zásadní prvek a učí děti, jak reagovat na situace z běžného života. Celá hodina se s odstupem několik měsíců opakuje, aby bylo možné ověřit, jak se mění znalosti žáků v čase.

Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnila pilotní fáze projektu, do které se zapojilo 47 škol z Jihomoravského a Ústeckého kraje. HOBITem tak prošlo už téměř 2 500 dětí a podílelo se na něm 50 pedagogů. V loňském roce projektový tým analyzoval výsledky žáků a platformu inovoval. Nová verze přináší hned několik vylepšení, klíčovou změnou je přidání doplňkových materiálů, tedy nejrůznějších pracovních listů, her a úkolů. „Z výsledků našeho výzkumu vyplynulo, že jedna edukační hodina za pololetí není dostatečná pro dlouhodobé uchování znalostí žáků. Proto jsme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity vytvořili baterii doplňkových materiálů, které učitelé mezi jednotlivými testováními mohou s žáky vyplňovat a tím jejich znalosti dlouhodobě udržovat,“ vysvětluje garant programu Robert Mikulík.

„Na základě výsledků jsme dále modifikovali některé otázky, které se ukázaly nejasné, zkrátili jsme edukační video a identifikační dotazník a také vychytali technické mouchy. Program by teď měl být mnohem přátelštější a především efektivnější,“ dodává Pokorná.

Program HOBIT má ambici svou vylepšenou verzi rozšířit do co nejvíce škol v České republice, proto platformu, veškeré materiály i podporu nabízí zcela zdarma. Dlouhodobým cílem je vytvoření optimálního vzdělávacího modelu, který zajistí znalost populace, jak reagovat na nejzávažnější onemocnění, jakými mozkový a srdeční infarkt jsou. Na jeho vývoji realizační tým spolupracuje se zahraničními univerzitami.

Více informací najdete na www.projekthobit.cz

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Ing. Hana Pokorná, manažerka projektu HOBIT, projekthobit@fnusa.cz