Tisková zpráva, 14. 10. 2016, Brno

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (KOCHHK) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a LF MU zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pacientům s poruchami sluchu a od r. 2012 úspěšně rozvíjí činnost Centra kochleárních implantací.

Na našem pracovišti byly 31. 8. 2016 poprvé implantovány kostní sluchadla BAHA u 2 pacientů s těžkou poruchou sluchu. Jednalo se o první operace svého druhu v Jihomoravském kraji. „V prvním případě se jednalo o pacienta s vrozenou poruchou vývoje středouší a zevního zvukovodu, která znemožňovala použití standardního sluchadla pro vzdušní vedení. Druhý pacient trpěl nedoslýchavostí způsobenou oboustranným chronickým středoušním zánětem, u něhož trvalá sekrece uší limitovala použití běžného sluchadla,“ informoval přednosta KOCHHK Břetislav Gál.

Hlavním benefitem kostního sluchadla BAHA je fakt, že zvuk ze zevního procesoru „obchází“ přirozenou cestu zvukovodem a středním uchem. BAHA je tak určena zejména pro pacienty, kteří nemohou nosit běžná sluchadla pro vzdušné vedení nebo jim z různých příčin standardní typ sluchadla nevyhovuje. Jde o pacienty s trvalým výtokem z uší u chronických zánětů zvukovodu a středouší, o pacienty s velmi úzkým či zcela nevyvinutým zvukovodem a u nejrůznější středoušní onemocnění, která jsou spojena s poruchou sluchu a nejsou vhodná k chirurgickému řešení.

Jedná se o implantační systém, který se skládá z titanového šroubu, který je voperován přímo do kosti za ušním boltcem. Titanový implantát je pomocí spojky skrze kůži propojen s odnímatelným zvukovým procesorem sluchadla. Zvuk, který přichází do zvukového procesoru, je tak přenášen přímo do kosti a tzv. kostním vedením do vnitřního ucha.
V současné době používá systém Baha ve světě přes 35 000 pacientů. Před zavedením Bahy se zkoušely různé jiné možnosti, byly to buď různé typy tradičních kostních sluchadel na pružině nebo s omezeným efektem, sluchadla na vzdušné vedení.

„Systém implantovaného kostního sluchadla je poměrně nákladný a podléhá schválení zdravotní pojišťovně pacienta. Jsme velmi rádi, že pro pacienty jihomoravského regionu je tento typ korekce sluchové vady v naší nemocnici zajištěn,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz