Tisková zpráva, 11. 9. 2015, Brno

Zhodnotit předchozích pět let činnosti historii Mezinárodního centra vědeckého výzkumu při fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), poradit se nad dalším směřováním od 1. ledna 2016 a zvyšování kvality výzkumu má za cíl společné zasedání Dozorčí rady a Mezinárodního vědeckého poradního sboru, které začne v pondělí a potrvá do středy. Sejdou se podruhé v historii centra, nebudou chybět koordinátoři mezinárodní spolupráce, šéfové jeho vědeckých týmů i vedoucí administrativních oddělení.

Do Brna přicestují vědci například z University of California San Diego, Duke University, Yale University, University of Cincinnati, Mayo Clinic, University Medical Centre Ljubljana, britské Imperial College London a University of Hull, francouzské École normale supérieure, italské Universita di Bologna či argentinské Universidad de Buenos Aires.

„Budeme jednat o dalších možnostech našich výzkumných programů translační medicíny, zaměřených na ageing, tedy stárnutí populace, s důrazem na oblast prevence, včasné diagnostiky a léčby onemocnění srdce a mozku. Naše pětileté hlavní financování z evropského programu Věda a výzkum pro inovace skončí v prosinci. Podali jsme žádost, stejně jako ostatní výzkumná centra prioritní osy 1, o příspěvek z Národního programu udržitelnosti. Budeme se mimo jiné bavit o možnostech získání dalších prostředků ze zahraničních grantů – spolupráci se zahraničními institucemi, co může FNUSA-ICRC nabídnout zahraničním partnerům, atd. Cílíme především na Horizon 2020, evropský program na financování vědeckých projektů v letech 2014 až 2020, kde jsme již byli úspěšní ve čtyřech případech, ale hodláme zkusit i jiné možnosti včetně rozšíření spolupráce s průmyslem,“ uvedl vedoucí (chair) FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

„Našemu výzkumnému centru se velmi úspěšně daří plnit předem stanovené milníky, kterým se hodnotí úspěšnost práce vědců. Řadu z nich již výrazně překročil – například v oblasti vědeckých článků a publikací v mezinárodních odborných časopisech či při postgraduálním (PhD) vzdělávání výzkumníků. Již se také podařilo získat několik grantů z prostředků EU na kofinancování aktivit ICRC v příštích letech,“ podotknul Martin Pavlík, ředitel svatoanenské fakultní nemocnice.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center, ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) je vědecko-výzkumné centrum nové generace. Jeho posláním je hledání nových metod, technologií a léčiv pro prevenci, diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Díky propojení lékařského výzkumu s klinickou péčí získávají pacienti přístup k nejmodernějším metodám léčby. Centrum, s celkovým rozpočtem zhruba 4,5 mld. Kč na období 2011 až 2015, je financováno ze Strukturálních fondů EU, Ministerstvem školství, Ministerstvem zdravotnictví a Jihomoravským krajem. V současné době pracuje ve FNUSA-ICRC více než 300 zaměstnanců, z toho v mezinárodních vědeckých týmech působí přibližně 260 odborníků.

Účastníci Joint Meetingu FNUSA-ICRC – výběr:

John Cleland
Vystudoval medicínu na Univerzitě v Glasgow ve Skotsku, kde promoval v roce 1977. Po dokončení postgraduálních studií a výzkumu byl jmenován do funkce odborného asistenta v oboru kardiologie a do funkce čestného konzultanta kardiologa v Nemocnici u Svaté Marie v Paddingtonu a v Hammersmithově nemocnici v Londýně v období 1986-1994. V roce 1994 získal stipendium pro vědecké pracovníky od Britské kardiologické nadace na klinický výzkum v oblasti selhání srdce. V roce 1999 byl jmenován předsedou Kardiologické nadace na Univerzitě v Hull.

Hana N. Dawson
Vystudovala medicínu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dokončila svá doktorandská studia na University of South Florida v roce 1996. V současné době působí jako odborná asistentka v oboru neurologie na katedře neurologie Lékařské fakulty Dukeovy univerzity a v Lékařském centru Dukeovy univerzity.

Brett M. Kysela
Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Washingtonovy univerzity a dále se vzdělával na Lékařské fakultě ve Wisconsinu, na Univerzitě v Michiganu a ve Fakultní nemocnici Univerzity v Cincinnati. Je vedoucí katedry neurologie a regenerativní medicíny na Lékařské fakultě Univerzity v Cincinnati.

Kenneth Moya
Studoval biologii a medicínu na Harvardské univerzitě a získal v roce 1989 doktorát na Massachusettském technologickém institutu. Působil jako pedagog v Centru pro interdisciplinární výzkum v biologii a na École normale supérieure v Paříži ve Francii.

Peter Nestor
Studoval medicínu na Univerzitě v Melbourne v Austrálii, kde v roce 1989 promoval. V roce 1998 odešel na Cambridgeskou univerzitu, kde dokončil svá postgraduální studia v oboru využití pozitronové emisní tomografie u demence a poté zůstal v Cambridge jako docent. V roce 2005 se stal klinickým vědeckým pracovníkem Rady pro lékařský výzkum a docentem na Cambridgeské univerzitě. Od roku 2009 působil jak vysokoškolský pedagog v oboru kognitivní neurologie také na Cambridgeské univerzitě. V roce 2012 přešel do Německého centra neurodegenerativních onemocnění, kde vede skupinu zaměřenou na Alzheimerovu chorobu.

Jana Preiningerová
Studovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a studovala i na Yaleově univerzitě. V období 2004 – 2010 působila jako odborná asistentka v oboru neurologie na Lékařské fakultě Yaleovy univerzity, ředitelka Programu neuroimunologie ve Fakultní nemocnici Yaleovy univerzity New Haven Hospital a vedla centrum pro roztroušenou sklerózu Yale Multiple Sclerosis Center (CT, USA), kde vytvořila program komplexní péče a vybudovala klinický výzkumný tým.

Gustavo Sevlever
Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity v Buenos Aires a studoval také na Kalifornské univerzitě v San Diegu. Je vedoucím oddělení neuropatologie a molekulární biologie Neurologického institutu FLENI v Buenos Aires a je jedním z předních odborníků na využití kmenových buněk v neurologii.

Robert G. Will
Je profesorem klinické neurologie na Edinburské univerzitě a členem jejího Centra pro klinické mozkové vědy (Centre for Clinical Brian Sciences), multioborového translačního centra, které kombinuje základní a aplikovaný výzkum za účelem studia příčin, následků a léčby významných onemocnění mozku.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz