Tisková zpráva, 26. 1. 2016, Brno

Šéf Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) Dr. Gorazd Stokin byl vybrán mezi experty, kteří budou v rámci programu „MEP-Scientist Pairing Scheme 2015“ poskytovat evropským poslancům poradenství ze všech oblastí vědy a výzkumu. Program již počtvrté vyhlásila The Science and Technology Options Assessment (STOA), skupina pro výzkum při Evropském parlamentu (EP), zajišťující europoslancům vysoce odborná a nezávislá stanoviska a poradenství na legislativní otázky s vědecko-výzkumnou dimenzí.
Program „párování“ má za cíl podporovat rozvoj vztahů mezi poslanci Evropského parlamentu a vědci, a tím přispívat k lepšímu přístupu europoslanců k vědeckým doporučením, a naopak posílit znalosti vědců o roli vědy ve vytváření evropských politik. V rámci programu jsou vědci přizváni ke „stínování“ členů EP. Tento model je realizován už od roku 2007 a vychází z podobných aktivit ve Francii, Velké Británii a Austrálii. STOA na tento rok přijala na 326 žádostí, z nichž sestavila seznam 108 vhodných kandidátů, „protějšků“ příslušných europoslanců. Součástí programu je účast vědců na jednáních parlamentních výborů a skupin, kde doprovázejí „svého“ europoslance a poskytují mu odborný názor z oblasti svého vědeckého působení.
Stokina si pro spolupráci vybrala europoslankyně Martina Dlabajová. „Do vědy a výzkumu každoročně investuje EU velké peníze. Při kontrole hospodaření s evropskými projekty kladu důraz nejen na faktickou správnost účtů, ale i na přidanou hodnotu jednotlivých projektů. Proto vítám možnost vyměnit si zkušenosti a názory se zástupcem odborné vědecké veřejnosti, zejména pokud jde o takovou lékařskou kapacitu, jako je dr. Stokin,“ uvedla k programu párování Martina Dlabajová, místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Za vědecká centra v Česku se kromě Dr. Stokina programu účastní další dva experti.
V čele FNUSA-ICRC, centra specializujícího se na výzkum v oblasti léčby kardiovaskulárních, neurologických a onkologických onemocnění, stanul slovinský neurolog Gorazd Stokin v polovině roku 2013. Sám se aktivně věnuje problematice stárnutí mozku, z jeho výzkumů například vyplynulo, že za vznik demence může být zodpovědné i selhání imunitního systému. Sedmačtyřicetiletý vědec absolvoval v roce 1994 univerzitu v italském Terstu, doktorát získal na University of California v americkém San Diegu. V rámci své vědecké činnosti se věnuje Alzheimerově chorobě, zejména její rané fázi. Výsledky své práce publikoval v mnoha prestižních zahraničních časopisech, je členem odborných asociací – např. Společnosti pro neurovědy (Society for Neuroscience) či Americké neurologické asociace (American Academy of Neurology).
Jeho kolegové z FNUSA-ICRC v uplynulém období například prokázali vliv pravidelného pití alkoholu na vznik cévní mozkové příhody, objevili klíčový krok pro vznik rakoviny prsu a vaječníků či patentovali novou generaci látek, které mohou v budoucnu pomoci proti rakovině prostaty. Kardiakům v budoucnu pomůže u patentového úřadu USA nově registrovaná technologie epikardiální kardiostimulace, mapování, ablace a defibrilace, kterou výzkumníci FNUSA-ICRC vyvinuli spolu s kolegy z partnerské Mayo Clinic v USA.
„Od spolupráce v rámci MEP-Scientist Pairing Scheme 2015 si mimo jiné slibuji možnost vysvětlit europoslancům, jaké jsou potřeby vědců, jakou podmínky potřebují pro dosažení dobrých a vynikajících výsledků, a jak by měly být nastaveny evropské programy na podporu výzkumu. Dále také lepší porozumění jak funguje evropská politika a v neposlední řadě I zviditelnění úspěšných aktivit Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA-ICRC i za hranicemi České republiky, v evropských strukturách. A také výměnu zkušeností či případně přivedení dalších nadaných vědců do Brna,“ nastínil Stokin.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz

Z médií:
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Sef-projektu-FNUSA-ICRC-poradcem-Evropskemu-parlamentu-418973
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Martina-Dlabajova-46586/clanek/Neurovedec-Dr-Stokin-v-pachach-europoslankyni-Martine-Dlabajove-66855