Parkování u nemocnice je čím dál větší problém

Tisková zpráva, 11. 6. 2018, Brno

Parkování v okolí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále též „FNUSA“) se stává čím dál větším problémem, a to především pro pacienty. Nemocnice se potýká s nedostatkem parkovacích míst v dostupné vzdálenosti od areálu.  Od roku 1997 byl tento nedostatek prostoru pro parkování řešen smluvně s majitelem sousedících pozemků, kdy si FNUSA pronajala částečně zpevněné plochy od soukromého subjektu u Mendlova náměstí. V srpnu 2017 došlo k ukončení pronájmu z důvodu neprodloužení smlouvy ze strany majitele a pozemek mu byl vrácen do užívání.

Bohužel kvalita tohoto parkování byla poměrně často předmětem stížností klientů nemocnice, kde FNUSA byla pouze v roli nájemce a neměla mnoho možností, jak tuto situaci řešit. „Velkou nevýhodou naší nemocnice je bohužel poloha, sice je dostupná prostředky městské hromadné dopravy, nicméně leží v historické části centra města Brna, takže další rozšíření mimo stávající pozemky je bohužel nemožné,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel nemocnice.

Nemocnice vybírala v době pronájmu parkovné 40 Kč za hodinu, aby pokryla náklady spojené s nájmem pozemku. „Nyní evidujeme stížnosti na stejnou záležitost, tedy v době nepříznivého počasí na stav povrchu vč. ceny parkovného, kterou soukromý subjekt od května 2018 zvýšil na 70 Kč za hodinu parkování v denní době“ dodal Martin Pavlík.

V minulých dnech majitel umístil u parkoviště ceduli s nápisem „Parkoviště u sv. Anny,“ což je velmi zavádějící a matoucí pro pacienty. FNUSA již není provozovatelem tohoto parkoviště.

„Vedení nemocnice již několik let usiluje o získání  dotačních prostředků na výstavbu parkovacího domu. Máme připravený projekt na parkovací dům, který by měl být situován v místě existujícího vjezdu do areálu Fakultní nemocnice z Mendlova náměstí, tedy na pozemku nemocnice,“ doplnil Pavlík.

Objekt parkovacího domu je navržen tak, aby plně respektoval potřeby provozu na bezpečnost i komfort ať již návštěvníků nemocnice či zaměstnanců. V objektu je plánováno vybudování 266 parkovacích míst.

Výstavba parkovacího domu je pro vedení nemocnice jednou z priorit, vzhledem k rozsahu tohoto investičního záměru však FNUSA není v této chvíli schopna sama bez dotačních prostředků zafinancovat jeho realizaci.

Aktuálně hledáme možnosti a probíhají jednání nejen se zřizovatelem, ale i vedením města Brna.

 

Obrázky: projekt parkovacího domu FNUSA z Mendlova náměstí

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122