XVII. kongres České společnosti chirurgie ruky a VI. kongres České společnosti terapie ruky

Vážené kolegyně a kolegové, milí příznivci chirurgie ruky,

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval do Brna na XVII. kongres České společnosti chirurgie ruky a VI. kongres České společnosti terapie ruky, který proběhne 12.-14. 10. 2023 v Maximus Resort. Prekongresový kurz terapie ruky startuje již 11. 10. 2023.

Ze zahraničních speakerů přijali pozvání terapeuti ruky Thomas Eriksson z Mediroyal Nordic AB a Lund University ze Švédska, Dianna Lunsford z Gannon University na Floridě a Patricia Meyers, ředitelka a docentka ergoterapie z American International College ze Springfieldu z Massachusetts. Z chirurgů ruky do Brna zavítá Dr. Johnathan Hobby, FRCS z Hampshire Hospitals z UK, předseda edukační komise FESSH a Dr. Stéphane Barbary z Centre Chirurgical ADR z Nancy a další.

Od 28. 4. 2023 je možné se na stránkách kongresu www.chirurgieruky2023.cz aktivně i pasivně registrovat k účasti na této akci.

Tématy kongresu jsou:

 • Dupuytrenova kontraktura,
 • Rekonstrukce šlachového aparátu,
 • Flekční kontraktury PIP,
 • CMC protézy,
 • Devastující poranění ruky,
 • Netradiční techniky dlahování,
 • Dětská traumatologie ruky,
 • Mikrochirurgie a replantace,
 • Varia.

Těšíme se na Vaše příspěvky!

Vezměte svůj tým a přijďte se odborně načerpat a fyzicky zrelaxovat do krásného wellness centra Maximus Resort, které nemá ve střední Evropě obdoby!

Za organizační výbor srdečně zve

 

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Přednosta KPECH FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Prezident kongresu

31. května se v přednáškovém sále v budově O1 uskuteční mezioborový seminář DERMATour 2023 sponzorovaný společností Sanofi.

Přijďte si poslechnout přednášky renomovaných odborníků z dermatologie a souvisejících oborů zaměřené na problematiku zánětlivých onemocnění typu 2.

Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 2 kredity pro lékaře.

Účast na semináři je ZDARMA, kapacita je omezená, nutná registrace. Po skončení odborného programu Vás zveme na společnou večeři.

PROGRAM
17:00 — 17:30 Od atopické dermatitidy k prurigu nodularis — nová možnost léčby
Prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
17:30 — 18:00 Alergické a nealergické komorbidity atopické dermatitidy
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
18:00 — 18:30 Specifika léčby atopické dermatitidy u dětí
MUDr. Jana Drochytková
18:30 — 19:00 Kardiovaskulární bezpečnost u atopiků
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

DERMATour 2023

Bari-klub

Klapka: Kapka! (akce pro dárce krve)

Již tento víkend 13. a 14. května se uskuteční šestý ročník festivalu architektury Open House Brno, který návštěvníkům umožňuje vidět Brno tak, jak jej neznají. Prohlídky se letos konají hned na 108 místech a do projektu se tradičně zapojila také Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Zájemci mohou navštívit Ústav soudního lékařství nebo Doléčovací a rehabilitační oddělení. V areálu Pekařská jsou pak naplánovány například prohlídky Kaple sv. Anny, Transfuzního oddělení či Hansenovy budovy a klauzury. Aby se dostálo sloganu Brno, jak jej neznáte, budou součástí prohlídek také výhledy z šestého patra budovy Mezinárodního centra klinického výzkumu. Další zapojenou lokací je Centrum translační medicíny v Biology Parku Brno. Kompletní program včetně termínů konkrétních prohlídek je dostupný ZDE.

Zahájení celého festivalu proběhne v sobotu 13. května v 9 hodin ve foyer pavilonu O1, kde bude ke zhlédnutí výstava Ženy v architektuře.

Všichni jsou srdečně zváni. 

Ústav soudného lékařství

Ústav soudného lékařství

 

Májový koncert pro zdravotníky

Čarodějnické darování krve

Neurodegenerativní onemocnění – z laboratoře do klinické praxe

Hlavní témata:

 • Neurodegenerativní demence
 • Neurodegenerace a poruchy pohybu
 • Neurodegenerace u demyelinizačních onemocnění
 • Role neurodegenerace v patogenezi epilepsie

Výroční konference Národního ústavu pro neurologický výzkum – REGISTRACE


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Za účelem propojení excelentních výzkumných neurologických týmů s podobným zaměřením a s cílem podpořit výzkum především neurodegenerativních onemocnění, vznikl 1. července 2022 Národní ústav pro neurologický výzkum (NINR). Jde o projekt MŠMT, který je financovaný z Národního plánu obnovy, a do nějž se zapojilo hned jedenáct předních vědeckých institucív ČR, s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně jako hlavním příjemcem a koordinátorem.

Přes 250 preklinických a klinických výzkumníků se v tomto konsorciu intenzivně a synergisticky podílí na multidiciplinárním výzkumu neurodegenerace u řady neurologických onemocnění.

Kromě dvou notoricky známých neurodegenerativních chorob s dramaticky narůstající prevalencí – Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby – se NINR věnuje i dalším neurologickým onemocněním, v jejichž patogenezi hraje neurodegenerace významnou roli, jako jsou např. neurovývojová onemocnění, epilepsie, či roztroušená skleróza.

Úzkým propojením základního a klinického výzkumu v této nesmírně důležité medicinské oblasti bude, doufejme, v budoucnosti možné dosáhnout průlomových objevů, které po převedení do klinické praxe napomohou v časné diagnostice a léčbě celé řady neurologických onemocnění.

Výsledky našeho intenzivního bádání bychom rádi po roce fungování NINR sdíleli nejen uvnitř zapojených vědeckých týmů, ale i napříč širokou neurologickou veřejností a současně bychom rádi vytvořili platformu pro lepší komunikaci výzkumně a klinicky zaměřených zájemců o problematiku neurodegenerativních onemocnění.

Tímto je mi ctí pozvat na první výroční konferenci Národního ústavu pro neurologický výzkum do Brna všechny klinické neurology, pro něž bude v programu vymezen celý první den s obecnějšími přednáškami zaměřenými na časnou diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, stejně jako aktualizaci poznatků o podstatě vlastních neurodegenerativních procesů v nemocném lidském mozku.

Ve dni druhém pak zazní a budou široce diskutovány nejzajímavější výsledky výzkumu probíhajícího pod záštitou NINR.
Pevně věřím tomu, že pozvání do letního Brna přijme co možná nejvíce z vás.

Těšíme se na setkání!

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP
Ředitel NINR

 

Stárnutí populace je téma, o kterém slyšíme stále častěji. Přibývá nejen lidí v seniorském věku, ale také těch, kteří jsou více či méně odkázáni na pomoc druhých. Právě geriatrické a paliativní péči se bude věnovat konference Syndrom křehkosti, která se bude konat v pondělí 17. dubna ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

V Jihomoravském kraji žije bezmála 1 200 000 obyvatel, přičemž pětina z nich jsou senioři (234 587). Poměr chronicky nemocných je v této demografické skupině velmi vysoký a dosahuje 60 procent. Tato fakta značí jediné – nápor na zdravotní systém, který bude s pokračujícím demografickým stárnutím narůstat.

Ruku v ruce s těmito čísly klesá také index závislosti, tedy poměr vyjadřující kolik osob produktivního věku připadá na jednu osobu v postproduktivním věku. Zatímco v roce 2020 byl tento index na hodnotě 3,1, pro rok 2030 se odhaduje 2,6. To indikuje výrazné zatížení ekonomicky aktivní populace péčí o stárnoucí rodinné příslušníky a samozřejmě úměrně tomu poroste potřeba také péče zdravotní.

„Tvorba legislativního systému, který by těmto problémům dokázal čelit, je pro nás velkou výzvou,“ uvedl Ladislav Kabelka, primář charitního Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči a lékař Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Již několik let pracujeme s kolegy na revolučním pilotním projektu na Vysočině a jeho výsledky se odrazí ve změně české legislativy.“

Cílem by mělo být nejen zlepšení a zintenzivnění komunikace směrem k pacientům a jejich rodinám, ale zejména mezi jednotlivými nemocnicemi, sociálními zařízeními i terénními službami tak, aby vážně chronicky a nevyléčitelně nemocní lidé mohli například stonat doma s jistotou, že se o ně vždy někdo odpovídajícím způsobem postará.

Novinky by měly vstoupit v platnost v příštím roce a pracuje na nich nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Důležitost tématu dokládá i to, že konference Syndrom křehkosti se bude konat za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Na konferenci bude představena také nová odborná publikace s názvem Syndrom křehkosti od autorů Ladislava Kabelky a Magdaleny Chvílové Weberové, která má za cíl u širšího okruhu zdravotnického personálu i zaměstnanců sociální sféry prohloubit znalosti z geriatrie a paliativní péče.

Konferenci pořádá vzdělávací institut Paliare.cz a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně za podpory Jihomoravského kraje.

PROGRAM

Znovuotevření kaple sv. Anny_pozvánka