Klapka: Kapka! Daruj krev a pojď do kina

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás pozval k účasti na 51. Celostátním sjezdu biochemických laborantů – Biolab 2024, který organizuje Oddělení klinické biochemie FNUSA ve spolupráci s Českou společností klinické biochemie. Program bude pestrý a multioborový, nabídne novinky a zajímavá témata nejen laborantům, bioanalytikům, ale i lékařům či sestrám z diagnostických i klinických oborů.

MUDr. Ondřej Kyselák, PhD., EuSpLM
primář OKB FNUSA

Glaukomový den 2024ý

Hvězdné darování krve

Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA a LF MU srdečně zve na přednášku hostující specialistky, Univ.-Prof. Dr. Christine Radtke, MBA, FEBOPRAS. Přednáška s názvem Update and Innovations in Peripheral Nerve Repair se bude konat 5. března 2024 v 13 hod v posluchárně B11/334 univerzitního kampusu v Bohunicích v Brně.

Prof. Radtke studovala na Lékařské fakultě v Hannoveru, absolvovala několik zahraničních pobytů, mimo jiné na Yale a Harvardu v USA. Je specialistkou v oboru plastické, estetické a rekonstrukční chirurgie a v oboru chirurgie ruky. Habilitovala na Lékařské fakultě v Hannoveru. Prof. Radtke je držitelkou několika prestižních mezinárodních ocenění, v letech 2012–2016 byla hlavní konzultantkou a zástupcem ředitele kliniky plastické, estetické, chirurgie ruky a rekonstrukční chirurgie s Centrem pro velké popáleniny na Lékařské fakultě v Hannoveru, od roku 2015 je prezidentkou European Plastic Surgery Resarch Council a od 1. října 2016 řádným profesorem a vedoucím klinického oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie na Lékařské univerzitě ve Vídni. Její klinická specializace s dlouholetými zkušenostmi zahrnuje estetickou a rekonstrukční chirurgii obličeje a rekonstrukci měkkých tkání po různých defektech. Je autorkou a spoluautorkou více než 339 publikací s 6479 citacemi, její H-index 40 ji řadí mezi výzkumné leadery v oblasti neurověd, buněčné a vývojové biologie.