Aktuální k 28. 4. 2020

Zpracoval: Mgr. Miroslav Vařecha Ph.D., výzkumný tým Cerebrovaskulární onemocnění FNUSA-ICRC

Dne 28. 4. 2020 zveřejnil prestižní časopis New England Journal of Medicine závěry krátké studie s pěti pacienty s velkou ischemickou cévní mozkovou příhodou (CMP), kteří byli hospitalizováni v nemocnici Mount Sinai v New Yorku. Během dvou týdnů od 23. března do 7. dubna 2020, vykazovalo celkem pět pacientů mladších padesáti let nové příznaky velké ischemické CMP. Všech pět pacientů bylo pozitivně testováno na COVID-19. Pro srovnání, každé dva týdny během předchozích 12 měsíců nemocnice léčila v průměru 0,73 pacientů mladších 50 let s velkou ischemickou CMP.

Retrospektivní studie údajů z epidemie COVID-19 v čínském Wu-chanu ukázala, že výskyt CMP u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 byl přibližně 5 %; nejmladšímu pacientovi v této sérii bylo 55 let. Kromě toho byla hlášena souvislost velké ischemické CMP s vypuknutím SARS (SARS-CoV-1) v roce 2004 v Singapuru. Poruchy srážlivosti krve a vnitřní cévní výstelky byly navrženy jako možné komplikace COVID-19. Je tedy zřejmé, že souvislost mezi velkou ischemickou CMP a COVID-19 u mladších pacientů vyžaduje další šetření.

Kromě toho, někteří z pacientů otáleli se zavoláním ambulance při objevení příznaků CMP z důvodu obavy nakažení se koronavirem nebo z obavy ze zákazu navštěvovat nemocnice v tomto období. Je nutné upozornit, že u CMP je kriticky důležité začít s léčbou co nejdříve, aby se snížil dopad CMP na zdraví pacienta.

Zdroj: Oxley TJ, Mocco J, Majidi S, et al. Large-Vessel Stroke as a Presenting Feature of Covid-19 in the Young. N Engl J Med. 2020;382(20):e60. doi:10.1056/NEJMc2009787