Jako první na Moravě a druzí v ČR implantovali ve svatoanenské nemocnici dobíjitelný stimulátor

Tisková zpráva, 31. 1. 2019, Brno

Centrum pro léčbu bolesti FNUSA jako první na Moravě a 2. pracoviště v ČR implantovalo 28. 1. 2019 pacientce (57 let) s dlouhodobými bolestmi zad po opakovaných operacích zcela nový typ nejmodernějšího implantabilního multiprogramovatelného neurostimulátoru Intellis Senzor MRI s funkcí AdaptiveStim.  Pacientka měla do té doby implantovaný nedobíjitelný stimulátor, který se zcela vybil a jelikož u ní byla léčba velmi účinná, bylo rozhodnuto o náhradě. Neurostimulace je účinnou metodou, která se používá nejčastěji po opakovaných operacích páteře, kdy předchozí terapie a podávání léků, včetně opiátů, analgetik a antidepresiv, nevedlo k dostatečné úlevě od bolesti.

„Stimulátor stimuluje nervové buňky zadních rohů míšních, tím že je stimuluje definovaným proudem. Bolesti nahrazuje příjemné brnění v předtím bolestivých místech. Stimuluje se v určitých intervalech, pak si to neurony pamatují a pacient má po určitou dobu úlevu od bolesti, např. 5 minut stimulace a 30 minut vypnuto“, přiblížil fungování Radovan Hřib, vedoucí Centra pro léčbu bolesti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Podle Hřiba nejde o úplné odstranění bolesti, ale o její tišení.

Elektrody jsou zavedené v páteřním kanále podél tvrdé pleny míšní ve výšce asi 7-9 hrudního obratle, jsou vedeny pod kůží na břicho, kde je do podkožní kapsy implantovaný stimulátor. Vzhledem k tomu, že pacientka už měla zavedené kompatibilní elektrody, dělala se pouze výměna toho stimulátoru. Dobíjitelný stimulátor je možno nabíjet telemetricky, přes kůži pacienta. Implantace se provádí v místním znecitlivění a probíhá na dvě etapy. V první během asi 2 hodin jsou pacientovi zavedeny elektrody, týden pacient využívá externí stimulátor. Zhruba po týdnu se stimulátor přímo zavádí do kožní kapsy, opět v místním znecitlivění po dobu asi 1 hodiny.

„Novější typ je menší rozměrově, je dobíjitelný, předpokládaná životnost je více než 10 let. Má pokročilejší programy pro stimulaci, má polohovací čidlo, díky kterému pozná polohu pacientova těla. Díky tomu je možné dopředu nastavit jiný charakter stimulace, který se liší pro různé polohy. Stejně jako se stimulátorem nedobíjitelným, i tímto novým typem může pacient podstoupit vyšetření magnetické rezonance“, upřesnil výhody nového stimulátoru Hřib.

V Česku může stimulátory zavádět osm vybraných center, Centrum pro léčbu bolesti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je jedním z nich. Implantacím se věnuje dlouhodobě, a to od roku 2000. Implantace stimulátorů se dělají  v úzké spolupráci s Neurochirurgickou klinikou.

Dle britské studie se odhaduje, že roční náklady na zdravotní péči o lidi s chronickou bolestí zad v Evropě činí 1,75 miliardy eur. Evropská data také ukazují, že téměř pětina pacientů kvůli bolesti ztratila zaměstnání a přibližně stejný počet jich trpí depresemi.

 

 

MUDr. Radovan Hřib (*1970) se narodil v Uherském Hradišti. Obor všeobecné lékařství absolvoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1996 pracuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na Anesteziologicko-resuscitační klinice, konkrétně nyní na pozici vedoucího lékaře v Centru pro léčbu bolesti. Specializuje se na léčbu chronické a akutní bolesti, onkologickou i neonkologickou, v širokém spektru možností: od základní a pokročilé farmakologické léčby přes rehabilitační až po implantaci vysoce sofistikovaných neuromodulačních zařízení. V posledních letech se zabývá praktickými otázkami zavádění konopí do lékařské praxe. Kombinuje tuto přírodní formu léčby s klasickou medicínou a využívá předností obou. Zejména díky jeho snažení se Fakultní nemocnici u sv. Anny stala prvním státním zdravotnickým zařízením v České republice, kde lékaři začali předepisovat léčebné konopí.