Co mě čeká?

Pokud vám nabídneme účast v klinické studii, vysvětlíme vám průběh, podmínky a požadavky dané studie. Rozhodnete-lise s námi spolupracovat, požádáme vás o podepsání informovaného souhlasu. Následně podstoupíte sérii vstupních vyšetření pro posouzení aktuálního zdravotního stavu. Tím ověřujeme vhodnost každého účastníka pro konkrétní studii. Může se stát, že některá vstupní kritéria nesplňujete a do studie vás tedy nebudeme moct zařadit. Jsme vázáni protokolem studie a snahou umožnit léčbu těm jedincům, u kterých máme důvod se domnívat, že z ní budou mít největší užitek.

U pacientů zahrnutých do studie pak sestavujeme konkrétní léčebný plán. Podle něj absolvujete návštěvy v daných intervalech a podstupujete související vyšetření. Během léčby nám poskytujete zpětnou vazbu o tom, jak se cítíte, zlepšení/zhoršení stavu, možných vedlejších účincích apod. Po celou dobu vám je k dispozici studijní koordinátor, který zodpoví vaše dotazy, pomůže s organizací a provede vás celou klinickou studií.

V klinické studii můžete být zařazen od několika týdnů až po několik let. Délka závisí na typu studie, onemocnění a fáze.

Po skončení klinické studie lékař vyhodnotí další vhodnou léčbu dle stavu onemocnění.

Pokud se účastníte jako zdravý dobrovolník, bude váš zdravotní stav posouzen před zařazením, v průběhu i po skončení, aby tak byla zajištěna vaše maximální bezpečnost.

V bezpečí jsou i vaše osobní údaje. Tyto anonymizujeme a spravujeme v souladu s platnou legislativou i správnou klinickou praxí. Pro tyto účely vám ve studii přidělíme unikátní identifikační číslo.