MYASTHENIA GRAVIS V NEMOCNIČNÍ PRAXI 🗓

Stanislav Voháňka, Brno

Termín: 12. 4. 2024 od 13 hodin
Kde: přednášková místnost I. neurologické kliniky FNUSA a LF MU, budova C1, 6. NP

Naplánovaná událost kalendář