FN u sv. Anny v Brně dokončila dvě investiční akce

Tisková zpráva, 27. 6. 2019, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně slavnostně 27. 6. 2019 otevřela zrekonstruované prostory Ústavu klinické imunologie a alergologie (dále ÚKIA) a současně otevřela zcela nové prostory pro odpadové hospodářství.

Rozsáhlá revitalizace prostor pro ÚKIA v budově K byla zahájena koncem ledna tohoto roku. Celá rekonstrukce probíhala za plného provozu. Stávající budova, která se nachází v areálu FNUSA, byla postavena v roce 1949. Doposud bylo v rámci objektu provedeno pouze několik drobných dispozičních úprav, které již nesplňovaly neustále se zpřísňující zákonné požadavky na provozování laboratoří. „Bylo nutné přistoupit k rekonstrukci vybraných částí objektů a současně vytvořit prostor pro centralizace celého ústavu, který má ambulance v jiné budově,“ vysvětlil rozhodnutí rekonstrukce Martin Pavlík, ředitel FNUSA.

V prvním nadzemním podlaží byla zrekonstruována čekárna a dvě ambulance. Ve druhém nadzemním podlaží byly zřízeny laboratoře a nové prostory pro ambulantní provoz alergologie, které budou přesunuty v průběhu prázdnin z Hansenovy budovy. Ve třetím nadzemním podlaží byly zrekonstruovány nové inspekční pokoje a zázemí sester. Nově zrekonstruované prostory mají nyní v provozním celku plynulejší návaznost na stávající provoz v objektu K, nejen pro personál, ale především pro pacienty. Součástí rekonstrukce byly úpravy dispozic, statické zajištění stropů, zdravotně-technické instalace, vytápění, vzduchotechniky a silnoproudých i slaboproudých rozvodů. Nově byly instalovány rozvody medicinálních laboratorních plynů a dodán nový nábytek. Ve dvou patrech byla vyměněna okna a došlo ke zvýšení bezpečnosti provozů instalací nových dveří v rekonstruovaných patrech i v hlavním vstupu do budovy. Rekonstrukcí byl splněn jeden z předpokladů pro zahájení dlouhodobě plánované investiční akce Rekonstrukce Hansenovy budovy a výstavba transportních koridorů“, které jsou pro další rozvoj nemocnice zásadní a nezbytné, nicméně v této chvíli nerealizované z důvodu nedostatku finančních prostředků jak nemocnice, tak zřizovatele.  K financování byly použity vlastní finanční zdroje FNUSA ve výši 11 544 956 Kč včetně DPH.

Do současnosti využívala FNUSA pro provoz odpadového hospodářství budovy na pozemku, jež měla v dlouhodobém pronájmu od soukromého subjektu. „Vzhledem k tomu, že tento pronájem v dohledné době bude ukončen, bylo nutné tyto plochy majiteli uvolnit. V případě, že by nebyla zbudována odpovídající náhrada, byl by provoz svozu a uložení odpadu (včetně nebezpečného odpadu) zcela v nemocnici ochromen. FNUSA se podařilo v rámci dotačního titulu získat polovinu finančních prostředků na realizaci od Ministerstva zdravotnictví,“ okomentoval Pavlík novou výstavbu. V rámci přípravy území pro novostavbu byla provedena demolice nevyhovujícího objektu a úpravy stávající areálové kanalizaci, které zasahují pod navrženou novostavbu. Objekt odpadového hospodářství na pozemku FNUSA je rozdělen do dvojice funkčně nezávislých budov. V přízemí jsou sklady odpadu včetně skladu chlazeného, prostor pro uložení tlakových lahví a kancelář personálu odpadového hospodářství se sociálním zázemím. V druhém podlaží tohoto objektu jsou nezbytné administrativní a sociální prostory pro řidiče a nádvorní četu. Jednopodlažní část je vyčleněna pro dopravní prostředky, jako jsou traktor, vysokozdvižný vozík a osobní automobil. „Střechy obou objektů jsou navrženy jako zelené extenzivní střechy. Vegetační pokrývka výrazně zlepšuje tepelně a hlukově izolační vlastnosti stavby, eliminuje teplotní výkyvy a redukuje kolísání vlhkosti vzduchu. Navíc zelená střecha zachytává polétavý prach, redukuje škodliviny obsažené ve vzduchu, chrání hydroizolaci střechy,“ sdělila Petra Veselá, tisková mluvčí FNUSA. Celková výše investice byla 21 256 758 Kč vč. DPH. K financování byly použity vlastní finanční zdroje FNUSA ve výši 10 615 758 Kč vč. DPH a finance z dotačního titulu zřizovatele Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 10 641 000 Kč vč. DPH.

Zhotovitelem obou stavebních akcí byla stavební společnost PSK Group, spol. s r.o.


Foto: Martin Pavlík, ředitel FNUSA a prof. Jiří Litzman, přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie při otevření rekonstruovaných prostor ústavu
  
Foto: rekonstrukce ústavu
      
Foto: Martin Pavlík, ředitel FNUSA a Marek Strnad, náměstek pro investiční rozvoj při otevření nového odpadového hospodářství
Foto: nové odpadové hospodářství