Pacientů s rakovinou prostaty rapidně přibývá

Tisková zpráva, 25. 9. 2019, Brno

Karcinom prostaty je nejčastější nádorové onemocnění mužů. V České republice žije odhadem více než 63 tisíc mužů se zhoubným nádorem prostaty a podle prognóz jejich počet do roku 2020 stoupne na 80 tisíc. Nejefektivnější metodou je – z pohledu onkologické léčby – radikální prostatektomie (operační odstranění prostaty a semenných váčků). Urologické oddělení ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně provedlo těchto operací za posledních 20 let přes dva tisíce.

V počtu odoperovaných pacientů je to nejvíce na Moravě. Operace již více než dvacet let provádí primář Urologického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. „První radikální prostatektomii jsem provedl v říjnu roku 1997. Nejmladší pacient, kterého jsem operoval, měl 37 let, nejstaršímu bylo 82 let,“ uvedl primář Petr Filipenský a s úsměvem dodal, že právě nejstarší pacient je dodnes aktivní sportovec.

Nádorové onemocnění prostaty se netýká jen starších mužů, v posledních letech narůstá i počet mladších věkových kategorií. Pro prevenci je důležité přijít včas k vyšetření. Obecně urologické společnosti doporučují s vyšetřením začít kolem 50. roku věku. Ti mladší by tak měli učinit v případě vysokého rizika dědičné zátěže karcinomu prostaty. „Z mé praxe mohu uvést případ, kdy jsem v jedné rodině operoval pro karcinom prostaty tři bratry a syna jednoho z nich,“ přiblížil riziko dědičnosti primář Filipenský.

Urologie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně má několik nosných programů. Jedním z těch hlavních je právě uroonkologický. Urologická onkologie poskytuje pacientům komplexní péči v úzké mezioborové spolupráci mezi urologií a chirurgickou onkologií s výjimkou radioterapie, kterou pacienti podstupují v Masarykově onkologickém ústavu. Urologické oddělení FNUSA ročně ambulantně ošetří přibližně 28 tisíc pacientů a provede přes 2500 operací.