I. interní kardioangiologická klinika


Přednosta

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC


Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči:

MUDr. Michal Rezek


Zástupce přednosty pro školství:
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC


Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.


Zástupce přednosty pro ICRC:
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.Vrchní sestra:

Mgr. Monika Černá