I. interní kardioangiologická klinika

Přednosta
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči:
MUDr. Michal Rezek

Zástupce přednosty pro školství:
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Zástupce přednosty pro ICRC:
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Vrchní sestra:
Mgr. Monika Černá