I. interní kardioangiologická klinika


Přednosta

prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., FHFA


Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči:

MUDr. Michal Rezek


Zástupce přednosty pro školství:
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC


Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.Vrchní sestra:

Mgr. Monika Černá