II. interní klinika

Přednosta
doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Aleš Průcha

Zástupce přednosty pro školství:
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
MUDr. Jan Novák, Ph.D.

Vrchní sestra:
Tomáš Rybnikář, DiS.