II. interní klinika


Přednosta

prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.


Zástupce přednosty pro LPP:

MUDr. Jan Novák, Ph.D.


Zástupce přednosty pro školství:

doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
MUDr. Jan Novák, Ph.D.


Vrchní sestra:

Tomáš Rybnikář, DiS.