II. interní klinika

Přednosta
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Vrchní sestra:
Ilona Růžičková