Klinika pracovního lékařství

Přednosta:
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Zástupce přednosty:
MUDr. Petr Malenka, Ph.D.

Vrchní sestra:
Helena Šedivá

Důležité informace: Klinika pracovního lékařství je umístěna mimo areál Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a to na detašovaném pracovišti v blízkosti Mendlova náměstí v budově na ulici Výstavní 17, ve 2. patře.

Pro elektronický kontakt s ambulancí pro posuzování nemocí z povolání lze použít aplikaci MEDDI FNUSA.
Více informací: ZDE

Ceník placených služeb Kliniky pracovního lékařství: ZDE