Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Přednosta
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.

Vedoucí fyzioterapeut:
Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.

Vrchní sestra:
Denisa Konečná