Klinika zobrazovacích metod


Přednosta

doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.


Zástupce přednosty pro LPP – radiodiagnostika:

MUDr. Igor Suškevič


Zástupce přednosty pro LPP – UZV diagnostika:
MUDr. Hana KyselováVedoucí radiologický asistent:

Ing. Ondřej Krajíček