Klinika zobrazovacích metod

Přednosta
doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP – radiodiagnostika:
MUDr. Igor Suškevič

Zástupce přednosty pro LPP – UZV diagnostika:
MUDr. Eva Kotulánová

Vedoucí radiologický asistent:
Ing. Ondřej Krajíček