Mikrobiologický ústav


Přednosta:
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.


Zástupce přednosty pro LPP:

Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D.


Vedoucí laborantka:

Alena Svobodová

Příjem vzorků
po–pá 6:00–16:30
so, ne 6:00–13:00

Náplň práce:

Mikrobiologický ústav zajišťuje celý komplex mikrobiologických vyšetření nejrůznějších vzorků odebraných od pacientů v ambulancích, na klinikách a odděleních našeho i dalších smluvních zdravotnických zařízení (Centrum transplantační a kardiovaskulární chirurgie Brno, Masarykúv onkologický ústavu a Nemocnice Milosrdných bratří). Spektrum nabízených vyšetření zahrnuje metody bakteriologické, sérologické, virologické, mykologické, parazitologické a molekulárně-biologické. U bakteriologických a mykologických vyšetření rovněž zajišťujeme cílené vyšetření citlivosti/rezistence patogenů k antibiotikům/antimykotikům a cílené vyšetření faktorů virulence. Antibiotické středisko zabezpečuje konzultační a konziliární služby v oblasti antibiotické terapie a diferenciální diagnostiky infekčních onemocnění. Při vyšetřování vzorků je preferován komplexní přístup k pacientovi a jeho onemocnění. Laboratoře MiÚ FNUSA jsou již od r. 2004 akreditované Českým institutem pro akreditaci (ČIA) v současné době dle normy ČSN EN ISO 15189 pro zdravotnické laboratoře v aktuálním znění.

Mikrobiologický ústav je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Střední zdravotnické školy pro obor Zdravotní laborant. Pracovníci Mikrobiologického ústavu se věnují rovněž vědeckovýzkumné činnosti a řeší řadu výzkumných projektů, do dalších jsou pak zapojeni v rámci spolupráce s dalšími pracovišti a klinikami. V současnosti představuje v ČR přední pracoviště, zabývající se komplexně rolí mikrobiálního biofilmu a jeho vlastností z hlediska základního výzkumu i z hlediska praktické využitelnosti získaných poznatků v prevenci a terapii biofilmových infekcí.