Tato stránka slouží zástupcům farmaceutických společností, které chtějí provádět klinické hodnocení léčiva ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Vyplňte, prosím, následující dotazník nemocniční lékárny. Údaje potřebujeme pro správné plnění povinností farmaceuta podle vyhlášky 226/2008. Po vyplnění klikněte na tlačítko „odeslat“ na konci formuláře (některá pole se nevyplňují, slouží pro evidenci v nemocniční lékárně). Po vyplnění obdržíte e – mail s vámi zaznamenanými údaji a s odkazem pro editaci v případě, že chcete něco opravit.

Kontakty zde

Kontaktní osoba v nemocniční lékárně:
PharmDr. Martin Šimíček
tel. +420 543 182 181
e-mail: martin.simicek@fnusa.cz

Tato webová stránka je určena pro pracovníky farmaceutických společností a distributorů léčiv. Prostřednictvím webového formuláře lze zadat cenovou nabídku pro léčivé přípravky používané na lůžkových odděleních FN u sv. Anny v Brně (tj. vydávaná na žádanku hospitalizovaným pacientům).

Tuto formu hodnocení cenové nabídky využíváme u řady léčiv, pokud Zákon o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice FN u sv. Anny v Brně nenařizuje jinak.

Cenovou nabídku lze podávat pouze na léčivé přípravky registrované v ČR.

Vámi zaslané nabídky slouží jako podklad pro hodnocení přípravků. Nejvýhodnější přípravky jsou zařazovány do pozitivního listu FN u sv. Anny v Brně, nebo používány na lůžkových odděleních.

Vámi podané nabídky jsou hodnoceny vždy na základě výzvy na tomto webu. Nabídku na kterýkoli přípravek ovšem můžete zaslat kdykoli. Je bezpečně uložena na serveru a vyhodnocena v termínu, který je dostatečně předem znám.

Co se hodnotí?

Nejdůležitějším a všude tam, kde jsou v rámci skupiny k dispozici srovnatelné přípravky, i jediným parametrem, je cena. Dalšími mohou být např. odlišnost lékové formy aj.

Jak vyplnit?

Po vyplnění formuláře se Vám zobrazí stránka potvrzující odeslání a zároveň Vám bude odeslán e-mail na adresu, kterou jste ve formuláři vyplnili. Budete tak mít jistotu a potvrzení, že Vaše cenová nabídka dorazí. Vyplňte, prosím, všechna pole pečlivě.

2 + 6 = ?