Oddělení klinické biochemie


Primář:

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.


Zástupce primáře:

RNDr. Pavla Hložková

 


Vedoucí laborantka:

Dagmar Huterová


Charakteristika pracoviště

Oddělení klinické biochemie zajišťuje analytickou, klinickou a edukační činnost v oboru klinická biochemie. Laboratoře OKB jsou pracovištěm akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189: 2013.

Laboratorní část OKB tvoří úsek automatizované analýzy, úsek imunochemických metod a úsek speciálních metod. Pod správu OKB patří i analyzátory pro POCT (point of care testing), umístěné na klinických pracovištích nemocnice.

Klinickou částí OKB je ambulance pro poruchy metabolizmu lipidů, jejíž součástí je Národní centrum pro diagnostiku a léčbu familiární hypercholesterolémie, a dále pracoviště pro provádění glukózového tolerančního testu.

Od září 2018 je ambulance OKB jedním ze specializovaných center v ČR, ve kterých lze indikovat biologickou terapii hypercholesterolémie pomocí PCSK9-inhibitorů.

Akreditace pro další vzdělávací činnost
– specializační vzdělávání lékařů a farmaceutů (akreditace MZČR) v oboru klinická biochemie
– specializační vzdělávání odborných pracovníků v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků (akreditace MZČR) v oboru klinická biochemie
– specializační vzdělávání zdravotních laborantů (akreditace MZČR) v oboru klinická biochemie – praktická část