Oddělení klinické biochemie


Primář:

MUDr. Ondřej Kyselák, Ph.D., EuSpLM

Hana Dobrovolná
Zástupce primáře:

RNDr. Hana Dobrovolná

 


Vedoucí laborantka:

Dagmar Huterová


Charakteristika pracoviště

Oddělení klinické biochemie zajišťuje analytickou, klinickou a edukační činnost v oboru klinická biochemie. Laboratoře OKB jsou pracovištěm akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189: 2013.
Laboratorní část OKB tvoří úsek automatizované analýzy, úsek imunochemických metod a úsek speciálních metod. OKB dále zajišťuje odborný dohled nad analyzátory POCT (point of care testing), umístěnými na klinických pracovištích nemocnice.
Klinickou částí OKB je ambulance pro poruchy metabolizmu lipidů, jejíž součástí je Národní centrum pro diagnostiku a léčbu familiární hypercholesterolémie, a dále pracoviště pro provádění glukózového tolerančního testu.

Akreditace pro další vzdělávací činnost
– specializační vzdělávání lékařů a farmaceutů (akreditace MZČR) v oboru klinická biochemie
– specializační vzdělávání odborných pracovníků v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků (akreditace MZČR) v oboru klinická biochemie
– specializační vzdělávání zdravotních laborantů (akreditace MZČR) v oboru klinická biochemie – praktická část