Ošetřovatelství

Náměstek pro ošetřovatelskou péči

Mgr. Jana Zvěřinová
+420 543 182 017
jana.zverinova@fnusa.cz

Moderní ošetřovatelství je samostatnou vědní disciplínou, která tvoří nedílnou součást léčebně preventivní péče; je realizováno formou ošetřovatelského procesu, s vlastní koncepcí a vědeckou základnou. Hlavním principem nově koncipovaného ošetřovatelství je člověk se svými potřebami a problémy na jedné straně, na druhé pak sestra, jejímž úkolem je problémy identifikovat, stanovit stupeň jejich závažnosti a najít nejvhodnější způsob řešení. Takto koncipovaná péče předpokládá osobní zodpovědnost sestry a současně aktivní zapojení jak nemocného, tak jeho rodiny do ošetřovatelského procesu. Sestra se musí aktivnímu ošetřovatelství, orientovanému nikoliv na výkon, ale na člověka s jeho individuálními potřebami, stále učit. Výchova začíná při kvalifikační přípravě a pokračuje promyšleným kontinuálním vzděláváním v praxi.

Velkou roli v kvalitě poskytované péče mají rovněž pracovníci všech nelékařských oborů z vyšetřovacích složek nemocnice – zdravotní laboranti, radiologičtí asistenti, dále pak fyzioterapeuti a farmaceutičtí asistenti a nutriční terapeuti.

Informace pro studenty vyšších odborných a vysokých škol: „Žádost o umožnění sběru informací“ – bližší informace sdělí: Úsek ošetřovatelské péče – pavla.vymazalova@fnusa.cz.