Stomatologická klinika

Přednosta
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Karin Klimo Kaňovská

Vrchní sestra:
Iva Štercová

Evidence pacientů

+420 543 183 412

RTG pracoviště: +420 543 183 427

Žurnální služba

+420 543 183 420

Stomatologická klinika pacienty k chirurgickým zákrokům objednává. Ke konzultaci se pacient dostaví s žádankou a RTG snímkem od svého zubního lékařem v pracovních dnech v dopoledních hodinách ( 7:30–12:00 hod.)

Stomatologická klinika NEZAJIŠŤUJE zubní pohotovost.