Světový den CMP – vyhodnocení

Tisková zpráva, 29. 10. 2018, Brno

Dnes v rámci Světového dne cévní mozkové příhody navštívilo preventivní akci Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně asi 300 osob, různých věkových kategorií.

„196 osobám byla změřena hladina cukru v krvi – jedné mladé ženě byla naměřena vysoká hladina cukru, proto byla na zítřejší ráno objednána k opakovanému odběru do našeho Diabetologického centra. U dvou mužů byl naměřen vysoký tlak, přičemž jeden z nich byl dále ošetřen na našem Nízkoprahovém příjmu. Druhý muž se rozhodl tento problém řešit se svým praktickým lékařem,“ informovala o akci Petra Veselá, tisková mluvčí FNUSA.

Velký zájem byl také o testy, které ověřují kondici mozku, a to převážně z řad seniorů. Těch zdravotníci s návštěvníky vyplnili přes 90. U mladších návštěvníků budilo velký ohlas výživové poradenství, především měření na přístroji Inbody, které názorně vyhodnocuje např. množství tuku a svalové tkáně v těle. Všechny návštěvníky zaujala ukázka rehabilitace robotickou rukou ARMEO, kterou si mohli vyzkoušet. Vyšetření, které provedli kolegové z našeho projektu Kardiovize Brno 2030, a to měření množství oxidu uhelnatého ve výdechu přístrojem Smokerlyzer u kuřáků, síla stisku (ukazatel fyzické zdatnosti) přístrojem Hand grip či měření rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění pomocí Age readeru bylo přes 200. Ani nácvik správné dentální hygieny nezůstal bez povšimnutí. Dentální hygienistky představily správný nácvik dentální hygieny, radily především s krvácivostí či citlivosti zubů a v neposlední řadě seniorům poskytly rady v péči o zubní náhrady. Většina návštěvníků si odnesla cenné rady o příznacích, první pomoci a rizikových faktorech cévní mozkové příhody, které poskytovala koordinátorka a ambasadorky projektu výzkumně-vzdělávacího programu HOBIT realizovaného Cerebrovaskulárním týmem Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC).

Celé akce se zúčastnilo 25 pracovníků Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Jsem velmi rád, že zájem veřejnosti o tuto akci byl tak velký, a to u všech věkových kategorií. Poděkování patří jak veřejnosti, že se zajímá o své zdraví, ale také všem zaměstnancům naší nemocnice, kteří se na akci podíleli,“ sdělil Martin Pavlík.

 

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz