Výsledky vakcinace seniorů proti nemoci COVID-19

Aktuální k 29. 9. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 29. 9. 2020 zveřejnil prestižní časopis The New England Journal of Medicine článek o bezpečnosti a efektivitě vakcíny mRNA-1273 proti nemoci COVID-19 u starších dospělých.

Testování vakcín proti nemoci COVID-19 u starší populace je důležité, protože právě tato věková skupina je nemocí zasažena nejvíce a má nejtěžší průběh.

Autoři proto provedli otevřenou studii, ve které celkem 40 účastníkům (ve věku 56 let a starším) podávali různé dávky vakcíny s mediátorovou RNA, mRNA-1273. Tato mRNA kóduje protein S-2P, který je součástí virové částice koronaviru a imunitní systém očkovaného si proti němu vytvoří protilátky. V průběhu studie dostali všichni účastníci dvě dávky vakcíny a to buď v množství 25 μg, nebo 100 μg vždy s 28 denním odstupem.

Autoři u pacientů pozorovali převážně mírné a středně závažné nežádoucí účinky, které zahrnovaly únavu, zimnici, bolesti hlavy, bolesti svalů a bolest v místě vpichu. Míra nežádoucích účinků byla závislá na dávce a byla zvýšená při druhém očkování.

Již po první vakcinaci došlo k výrazné protilátkové odpovědi. Do 57. dne po prvním očkování dosahoval titr protilátek mezi účastníky, kteří dostali dávku 25 μg, geometrického průměru 323 945 (u pacientů mezi 56 a 70 lety) a 1 128 391 (u pacientů starších 70 let). Mezi účastníky, kteří dostávali dávku 100 μg, byl geometrický průměr 1 183 066 (56 až 70 let) a 3 638 522 (více než 70 let). Po druhém očkování ověřili autoři vazebnou i neutralizační aktivitu protilátek u všech pacientů. Zaznamenali protilátkovou odpověď velmi podobnou té, která byla dříve hlášena u mladších příjemců vakcín (ve věku od 18 do 55 let). Vakcína vyvolala silnou imunitní odpověď zahrnující CD4 cytokiny a pomocné T-buňky typu 1.

Autoři v této studii zaznamenali u starších dospělých pouze mírné a středně závažné vedlejší účinky v reakci na vakcínu mRNA-1273. Dávka 100 μg vyvolala silnější vazebnou i neutralizační odpověď protilátek než dávka 25 μg a je proto autory doporučena i pro další fáze testování.

Zdroj: Anderson, E. J., Rouphael, N. G., Widge, A. T., Jackson, L. A., Roberts, P. C., Makhene, M., Chappell, J. D., Denison, M. R., Stevens, L. J., Pruijssers, A. J., McDermott, A. B., Flach, B., Lin, B. C., Doria-Rose, N. A., O’Dell, S., Schmidt, S. D., Corbett, K. S., Swanson, P. A., Padilla, M., … Beigel, J. H. (2020). Safety and Immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccine in Older Adults. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/nejmoa2028436