,

FNUSA zřídí COVID poradnu pro ORL pacienty

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU zřídí od 1. prosince 2020 COVID poradnu pro ORL pacienty s přetrvávající poruchou čichu. Právě porucha čichu a chuti se objevuje až u 60 procent osob nakažených virem COVID-19.

Někdy je porucha čichu a chuti jediným symptomem (příznakem), kterým se onemocnění projevuje. Častěji jsou tyto poruchy diagnostikovány u mladších skupin nemocných.

„Během nemoci nelze pacienty vyšetřit kvůli vysokému riziku šíření infekčního aerosolu. Celkově se udává, že u větší části nemocných dochází k postupnému obnovení čichových funkcí do dvou až třech týdnů, týká se to zhruba 82–90 procent pacientů. Pokud však nedojde k úpravě poruchy čichu po 4–6 týdnech a současně došlo k vymizení dalších symptomů nemoci COVID-19, je vhodné ORL vyšetření,“ uvedla primářka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA a LF MU MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D., a dodala, že návštěva takové poradny by zahrnovala podrobnou anamnézu a základní ORL vyšetření včetně endoskopického vyšetření dutiny nosní. „Provedli bychom také objektivizaci poruchy čichu prostřednictvím testu parfémovaných fixů.“

Pacienti, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a mají i po 4–6 týdnech od nemoci stále poruchy čichu, mohou napsat na mail covid.poruchycichu@fnusa.cz. Lékař ORL oboru na základě zaslaných a poté i doplněných informací navrhne vhodný postup a případně hned pacienta objedná k vyšetření na klinice ORL a chirurgie hlavy a krku.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz