Nemocniční lékárna ukázala běžně nepřístupné prostory

Nemocniční lékárna ukázala běžně nepřístupné prostory

Výdejna nemocniční lékárny je jenom špičkou celého systému nemocniční farmacie. Nahlédnou pod její pokličku, respektive za lékárenskou táru, dnes měli možnost zaměstnanci Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Prohlídku běžně nepřístupných prostor pro ně připravili pracovníci z Nemocniční lékárny FNUSA v rámci Dne nemocniční farmacie.

Osvětová akce, která letos teprve započíná spoji tradici, chce upozornit na nezastupitelnou roli nemocničních lékáren v systému zdravotní péče a seznámit veřejnost s náplní práce nemocničních farmaceutů. S touto vizí provedl kolektiv svatoanenské nemocniční lékárny po svém rozlehlém pracovišti nejprve zájemce z řad kolegů, v budoucnu ale podobnou možnost chystá i pro veřejnost.

Dnešní prohlídka odstartovala na oddělení kontroly léčiv a laboratorních diagnostik, které se kromě kontroly jednotlivých léčiv věnuje například také sledování aktuálních informací SÚKLu a zajišťuje jejich komunikaci napříč nemocnicí. Následně pokračovala v oddělení přípravy léčiv, kde medikamenty chystá patnáct farmaceutů. Návštěvníci mohli sledovat, jakým způsobem připravují tobolky s léčebným konopím.

Dalším zajímavým stanovištěm bylo oddělení přípravy cytostatik, které pracuje v důsledně aseptickém prostředí. „Cytostatika se dělají na míru pro konkrétního pacienta, a to za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, aby byl chráněn nejen samotný přípravek, ale i pracovník,“ popisovala vedoucí oddělení PharmDr. Veronika Čillíková. Příprava cytostatické léčby je nezbytnou součástí péče o onkologické pacienty a je v Česku centralizovaná právě v nemocničních lékárnách. Těch je u nás celkem 46 a jejich zaměstnanci ročně připraví více než půl milionu dávek těchto léčiv.

Za mezinárodním Dnem nemocniční farmacie stojí Evropská asociace nemocničních farmaceutů, kterou v České republice reprezentuje Sekce nemocniční farmacie České farmaceutické společnosti. Na jejím webu najdete více informací právě o této důležité činnosti nemocničních lékáren.

V rámci prohlídky pak nechyběla ani návštěva oddělení zásobování nebo konzultačního centra, nadstandardní služby pro pacienty Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. V důvěrném prostředí zde mohou využít bezplatného poradenství nejen v oblasti léků, ale mohou si nechat pomoci například také při odvykání kouření nebo při selfmonitoringu krevního tlaku.

Konzultační středisko při výdejně na ulici Hybešova (S) je otevřeno v době 9:00–15:00 a konzultace je vhodné předem domluvit na telefonním čísle 543 182 164.