Děkujeme za pomoc

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně děkuje všem, kteří v uplynulých dnech vyjádřili solidaritu zdravotníkům i pacientům, ať už finančním darem na nákup přístrojů, darováním roušek nebo jiných hmotných darů, nabídnutou pomocí, ale i „obyčejným“ poděkováním – ať už osobně, ve zprávách nebo na sociálních sítích nemocnice. Moc si Vaší podpory vážíme.