Děkujeme za pomoc

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je významným zdravotnickým zařízením na jižní Moravě, které poskytuje technologicky vyspělou a kvalifikovanou léčbu.

Pokud se rozhodnete nám pomoci, můžete tak učinit prostřednictvím finančního nebo věcného daru.

Vaše dary přispívají ke zkvalitňování zdravotní péče o naše pacienty a zajištění efektivity léčby nejrůznějších onemocnění.

Dary lze poskytnout finanční nebo věcné. Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Pro zajištění transparentnosti je pro poskytnutí daru nezbytné uzavřít písemnou darovací smlouvu.