Oční klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny byla založena v roce 1921 a byla vůbec první oční klinikou na Moravě. Lůžkové oddělení kliniky bylo umístěno v chirurgickém pavilonu, postaveném v roce 1909, kde operační oddělení kliniky sídlí i nyní. Ambulance a konzervativní lůžkové oddělení byly lokalizovány ve středu Hansenovy budovy, kde se oční ambulance v rekonstruovaných prostorách dosud nachází.

Zakladatelem oční kliniky a jejím prvním přednostou byl prof. MUDr. Bohuslav Slavík, který se stal na začátku třicátých let děkanem a následně i proděkanem LF Masarykovy univerzity. Prof. MUDr. Slavík se stal mj. spoluzakladatelem časopisu Československá oftalmologie a významně se spolupodílel na vymýcení trachomu. Klinika pod jeho vedením vychovala celou řadu osobností, primářů a přednostů očních klinik a oddělení. K významným osobnostem našeho pracoviště mimo profesora Slavíka patřil prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc., který na brněnské klinice začínal jako 1. asistent a stal se následně primářem očního oddělení a dále přednostou Oční kliniky v Olomouci.

Práci oční kliniky nepřerušila ani druhá světová válka. Přednostou zůstal profesor MUDr. Slavík, DrSc., který však v roce 1953 umírá a vedením kliniky byl pověřen doc. MUDr. Ota Gottwald. V roce 1955 vzniklo dětské oční oddělení ve Fakultní dětské nemocnici v Černých Polích a doc. MUDr. Gottwald byl pověřen jeho vedením. Na post přednosty oční kliniky byl dosazen prof. MUDr. Jan Vanýsek, DrSc. Za svého působení na klinice zřídil biofyzikální laboratoř, která se skládala z ultrazvukové laboratoře, elektroretinografické a histologické laboratoře. Byl jedním ze zakladatelů elektroretinografie a ultrazvukové diagnostiky v očním lékařství. Zasloužil se i o přemístění optické laboratoře, která se dosud významně podílí na výrobě tvrdých kontaktních čoček, do Brna. Jako jeden z prvních očních chirurgů ve střední Evropě implantoval předně komorovou nitrooční čočku u pacientů po operaci šedého zákalu. V roce 1969 profesor MUDr. Vanýsek, jako poslední svobodně zvolený rektor MU v době normalizace, z kliniky předčasně odešel.

Přednostou oční kliniky se na počátku 70. let stal prof. MUDr. Otto Riebel, DrSc. V roce 1990 se klinika rozdělila na dvě části, z nichž jedna zůstala v dosavadních prostorách za snížení počtu pracovníků a lůžek na polovinu a jejím vedením byla pověřena doc. MUDr. Květa Kvapilíková, CSc. Tato řídila Oční kliniku do roku 1994. Druhá polovina původní oční kliniky byla přesunuta do nové Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích, kde kliniku založila a do roku 2019 řídila prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. Od roku 1994 do roku 2015 byl přednostou Oční kliniky doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. Současně byl v roce 1996 změněn název kliniky na Klinika nemocí očních a optometrie.

V červenci 2015 bylo na pracovišti zrušeno lůžkové oddělení a také byl změněn název pracoviště na Oddělení nemocí očních a optometrie (ONOO). Od prosince 2015 do července 2020 byl jmenován primářem pracoviště MUDr. Lubomír Hanák, MBA.

Od srpna 2020 vykonává funkci primáře ONOO MUDr. Hana Došková, Ph.D.

Na oddělení fungují dvě všeobecné ambulance, glaukomová poradna a pracoviště pro léčbu očních komplikací diabetu. Všechny ambulance jsou vybavené nejmodernější technikou. Součástí ambulance je i elektrofyziologická laboratoř, umožňující diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a zrakového nervu. Dále jsou zde zřízeny specializované poradny pro nemocné s onemocněním sítnice a sklivce, uveální poradna a poradna pro slabozraké, která se zabývá korekcí zrakové vady speciálními optickými pomůckami. K dispozici je také pracoviště optometristy, který vyšetřuje a předepisuje brýlovou korekci.

ONOO ve FN u sv. Anny v Brně je akreditované pracoviště. Velmi úzce spolupracuje s Katedrou optometrie při LF MU Brno. Pedagogická činnost je zaměřena na teoretickou i praktickou výuku studentů optometrie. Pracoviště se účastní vědecko-výzkumné a publikační činnosti, včetně spolupráce na projektech s ostatními klinickými pracovišti v rámci FNUSA.

Pracoviště je umístěno ve dvou budovách – vedení ONOO a oční ambulance spolu s fyziologickou laboratoří jsou umístěny v budově A1 (1. patro Hansenovy budovy, přístup z ulice Pekařská), refrakční centrum, OCT vyšetřovna, ambulantní stacionář a operační sály se nachází v budově CH (přízemní budova, nejlepší přístup je vrátnicí z Mendlova náměstí).

ONOO provádí ročně stovky nitroočních operací. Poskytuje péči pacientům z celého Jihomoravského kraje. Ve spolupráci s Oční klinikou FNB zajišťuje střídavě mimo běžnou pracovní dobu oftalmologickou pohotovostní službu. Zajišťuje také konziliární službu pro hospitalizované pacienty všech pracovišť FNUSA.

Operační sály Oddělení nemocí očních a optometrie jsou situovány do budovy CH (přízemní budova, nejlepší přístup je vrátnicí z Mendlova náměstí).

Lékaři zde ve spolupráci s erudovaným středním zdravotnickým personálem provádějí stovky operačních výkonů ročně.

Nejčastějšími operacemi jsou zákroky na předním segmentu oka: operace šedého zákalu, chirurgické řešení onemocnění makulární oblasti sítnice, tzv. „žluté skvrny“, chirurgické řešení očních komplikací cukrovky, zákroky na víčkách, spojivce a rohovce oka.

Operace šedého zákalu je na našem pracovišti prováděna pouze ambulantní formou, ve většině případů pouze v lokální anestézii očními kapkami. Velmi malým řezem mikrochirurgickými nástroji odstraníme zkalenou čočku a následně implantujeme umělou nitrooční čočku, která opticky nahrazuje funkci odstraněné lidské oční čočky. Pacientům nabízíme různé typy nitroočních čoček, včetně prémiových implantátů, umožňujících následné vidění bez další nutné brýlové korekce.

Další skupinou operací je operativa tzv. zadního segmentu, kdy se pozornost operatéra zaměřuje na onemocnění sklivce a sítnice. Jedná se o operace tzv. pars plana vitrektomie. I při této operačních technice používáme velmi šetrný „mikrochirurgický“ přístup do nitroočního prostoru, proto i tento typ operací můžeme provádět jen ambulantní formou. V těchto případech ale je vhodnější kromě lokální anestézie oka i přítomnost týmu anesteziologů, ve velmi individuálních případech dokonce provádíme operace i v krátkodobé celkové narkóze. Nejčastější indikací k provedení pars plana vitrektomie je nevstřebávající se krvácení do sklivce, vitreoretinální trakční syndrom a makulární díra. K zákrokům na zadním segmentu oka patří také injekce vysoce specializovaných léků do sklivce u pacientů s diabetickou retinopatií a věkem podmíněnou makulární degenerací.

Dále se na našem pracovišti rutinně provádějí zákroky na víčkách, jako je odstranění vlčího zrna a ječného zrna, kožních bradavic, cyst, odstranění zhoubných i nezhoubných kožních tumorů. Nedílnou součástí operací na víčkách jsou i plastické a rekonstrukční výkony, např. odstranění nadbytku kožní tkáně horních víček, ale i například plastiku dolních víček při jejich nesprávném postavení (vtáčení víčka dovnitř k oku nebo naopak odchlipování se víčka od očního bulbu).

O všech typech operací vás předem detailně poučí erudovaní pracovníci Oddělení nemocí očních a optometrie.

MUDr. Hana Došková, Ph.D.
e-mal: hana.doskova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 843

MUDr. Oliver Ďurovec
e-mail: oliver.durovec@fnusa.cz
tel. +420 543 182 865

MUDr. Miroslav Fedor
e-mail: miroslav.fedor@fnusa.cz
tel. +420 543 182 867

MUDr. Vlastimil Janíček
email: vlastimil.janicek@fnusa.cz
tel. +420 543 182 866

MUDr. Zuzana Koncová
email: zuzana.koncova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 853, +420 543 182 859

MUDr. Petr Kus
e-mail: petr.kus@fnusa.cz
tel. +420 543 182 872

MUDr. Tomáš Mňuk
e-mail: tomas.mnuk@fnusa.cz
tel. +420 543 182 872

MUDr. Veronika Pandoščáková
email: veronika.pandoscakova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 872

MUDr. Veronika Potěšilová
email: veronika.potesilova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 865

MUDr. Petr Prášek
email: petr.prasek@fnusa.cz
tel. +420 543 182 865

doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.
e-mail: karolina.skorkovska@fnusa.cz
tel. +420 543 182 848, +420 543 182 867

doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
e-mail: sarka.skorkovska@fnusa.cz

MUDr. Ondřej Svoboda
e-mail: ondrej.svoboda@fnusa.cz
tel. +420 543 182 848,

MUDr. Tereza Třeštíková
e-mail: tereza.trestikova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 853

Silvie Welshová
e-mail: silvie.babakova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 872

Jindra Knotková
e-mail: jindra.schmidova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 872

Hana Holečková
e-mail: hana.holeckova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 865

Pavlína Hrabalová
e-mail: pavlina.hrabalova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 858

Ivana Kolářová
e-mail: ivana.kolarova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 858

Alena Malechová
alena.kreislova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 865

Jana Menoušková
e-mail: jana.menouskova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 849

Karla Návedlová
e-mail: karla.navedlova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 853

Renata Nekvapilová
e-mail: renata.nekvapilova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 848

Hana Nová
e-mail: hana.nova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 849

Jitka Nováková
e-mail: jitka.novakova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 848

Jana Novotná, DiS.
e-mail: jana.novotna1@fnusa.cz
tel.+420 543 182 848

Alena Orálková
e-mail: alena.oralkova@fnusa.cz
tel.+420 543 182 848

Pavla Pazourková
e-mail: p.pazourkova@fnusa.cz
tel. +420 583 182 858

Leona Soušková
e-mail: leona.souskova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 866

Simona Šplíchalová
e-mail: simona.splichalova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 849

Ilona Vašková
e-mail: ilona.vaskova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 849

Administrativní pracovníci:
Eva Machatá – hospodářka
e-mail: eva.machata@fnusa.cz
tel. +420 543 182 845

Jaroslava Bukačová – sekretářka
e-mail: jaroslava.bukacova@fnusa.cz
tel. +420 543 182 844

Odborní pracovníci:
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
e-mail: pavel.benes@fnusa.cz
tel. + 420 543 182 864

Bc. Ondřej Veselý
tel. +420 543 182 864

Mgr. Petr Veselý, Ph.D., DiS
e-mail: petr.vesely@fnusa.cz
tel. +420 543 182 874

Biomedicínský inženýr
Ing. Pavel Franěk
e-mail: pavel.franek@fnusa.cz
tel. +420 543 182 854

Ošetřovatelé, sanitáři:
Milan Juříček, DiS.
e-mail: milan.juricek@fnusa.cz
tel. +420 543 182 848

Refrakční centrum

Vedoucí lékař refrakčního centra: MUDr. Petr Kus
Staniční sestra: Silvie Welshová
Personální obsazení lékařů a optometristů: MUDr. Tomáš Mňuk, Mgr. Petr Veselý, Ph.D.
Personální obsazení sester: Jindra Knotková
Telefonní kontakt – kartotéka: +420 543 182 872

Refrakční centrum bylo otevřeno v budově CH v červnu roku 2006. Patří mezi specializované pracoviště, které se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou očních vad, jako jsou krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost, astigmatismus a v neposlední řadě též léčbou keratokonu. Pomocí speciální vyšetřovacích přístrojů se určí rozsah a charakter vady a na základě přesné diagnostiky a individuálního přístupu k pacientovi stanoví lékaři nejvhodnější způsob léčby.

Zajímá Vás, čím se personál refrakčního centra zabývá? Co je jeho pracovní náplní? Zda a jak by mohl vyřešit Váš oční problém? Objednejte se k nám na vyšetření.

Nejjednodušším způsobem, jakým se k nám na Refrakční centrum můžete objednat, je zavolat do kartotéky Refrakčního centra denně od 7 do 14 hodin. Vždy milé a ochotné sestřičky se budou snažit najít termín případného vyšetření, který Vám bude vyhovovat.

Je samozřejmě možné k objednání využít i elektronické pošty, ale e-mail není tak flexibilní jako přímá komunikace personálu a pacienta po telefonu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

kartotéka – tel. +420 543 182 872

e-mail: refrakcni.centrum@fnusa.cz

Kde nás najdete?
Refrakční centrum se nachází v budově CH1. Cca 100 metrů od vchodu do nemocnice z Mendlova náměstí se nachází béžová, dvoupatrová budova, kde sídlí lůžkové oční oddělení. Na boku budovy CH (vedle menší prodejny se zeleninou) naleznete vchod na naše pracoviště, které se nalézá v 1. patře. Po zazvonění Vám sestřičky otevřou dveře a uvítají Vás u nás.

Refrakční centrum disponuje mnoha speciálními přístroji, díky nimž jsme schopni určit rozsah a charakter oční vady a na základě této přesné diagnostiky a individuálního přístupu k pacientovi stanovit nejvhodnější způsob léčby.

Aberometr WASCA od firmy Zeiss. Tento přístroj zjistí a matematicky přesně popíše sebemenší drobný nedostatek a odchylku lomivého aparátu oka. Aberace vyšších řádů představují v průměru asi 20 % lomivé vady oka. Tyto přesné informace o očních aberacích předává řídicí jednotce excimerového laseru.

CRS master je systém, který umožňuje plánování operací a spojuje wavefront diagnostiku s rohovkovou topografií.

Rohovkový topograf ATLAS 991 od firmy ZEISS, který podrobně mapuje zakřivení rohovky v grafickém zobrazení.

Vyšetřovací jednotka je vybavena výškově stavitelným křeslem, projekčními optotypy, štěrbinovou lampou a autorefraktokeratometrem.

Bezkontaktní tonometr NT – 2 000 měří nitrooční tlak s využitím aplanace (oploštění), které se pro tento účel krátkodobě dosahuje pomocí vyfouknutí dávky vzduchu ze vzduchové trysky přístroje na rohovku měřeného oka. Ačkoli se tento přístroj na první pohled příliš neliší od současných přístrojů jiných značek a typů, mnohé z nich předčí svými přednostmi, jako je vestavěný režim automatického zaměřování a vestavěná funkce automatické regulace tlaku vyfukovaného vzduchu. Tyto dvě výrazné přednosti bezkontaktního tonometru NT- 2000 slouží k zajištění stability naměřených hodnot a k zajištění pacientova pohodlí při prováděných měřeních.
image302 large

Počítačový perimetr od firmy Humphrey Matrix je přístroj pro testování zorného pole oka, jenž pracuje metodou zdvojeného kmitočtu /FDT/. FDT izoluje podskupinu gangliových buněk sítnice v magnocelulární dráze. Tyto M – buňky mají větší průměr vláken a tvoří pouze 3 až 5 % všech gangliových buněk sítnice. Poškození těchto buněk v průběhu onemocnění umožňuje účinné a výkonné využití metody FDT k detekci výpadků v zorném poli. Tento nový přístroj představuje nejnovější pokrok v testování zorného pole, neboť nabízí včasné zjištění počínajícího glaukomu a léčení výpadků zorného pole.

Ocuscan – Biometr a Pachymetr – je oftalmologický ultrazvukový systém navržený pro zvýšenou péči o pacienta tím, že poskytuje vysoce kvalitní měření oka v jednoduchém formátu. Biometrie spočívá v měření osové délky oka. Započítáním předozadní (osové) délky a hodnot keratometrie (zakřivení) do různých vzorců výpočtu nitroočních čoček vypočítá systém dioptrickou sílu nitrooční čočky, která má být implantována do oka pacienta. V dnešní době k měření biometrie využíváme přesnějšího přístroje Biograph. Své uplatnění ale Ocuscan najde u pacientů, jejichž oční média jsou špatně nebo dokonce vůbec neprůchodná pro měřící paprsek Biographu. Pachymetrie spočívá v měření tloušťky rohovky v jednom nebo více bodech. Toto měření je zpravidla prováděno zároveň s měřením biometrie nebo před refrakčním zákrokem jako je LASIK nebo PRK. Měření tloušťky rohovky může být pomocí pro rozpoznání rizika vzniku glaukomu zhodnocení nitroočního tlaku. I ultrazvuková pachymetrie Ocuscanu je dnes překonána, k měření tloušťky rohovky využíváme přístroje Pentacam.

Pentacam – jeden z nejmodernějších přístrojů pro zobrazení předního segmentu oka je založen na principu rotující Scheimpflugovy kamery, čímž poskytuje ostré a kontrastní obrazy, které zahrnují informace od přední plochy rohovky k zadnímu pouzdru čočky. Na naší klinice je využíván zejména pro velmi přesnou rohovkovou topografii přední i zadní plochy rohovky a pro pachymetrii, ale své místo má i v diagnostice glaukomu, kdy je schopen pomocí 3D analýzy hodnotit přední komoru oční.

Biograph – moderní přístroj, který umožňuje měření axiální délky oka, zakřivení rohovky či hloubku přední komory bezkontaktní metodou pomocí světelného paprsku. Je využíván jako primární k předoperačnímu měření oka a k výpočtu nitrooční čočky před operací šedého zákalu nebo před provedením zákroku CLE či PRELEX. Jenom v případě neprůhledných optických médií se využívá starší ultrazvuková metoda.

Synoptofor je přístroj, používaný pro diagnostiku a eventuelně terapii v případě nestability okohybného svalového systému. Synoptofor se používá např. k vyšetření binokulárního vidění, ke zjištění latentních poruch, diagnostikování a léčbě šilhání.image334 large

Refrakční centrum nabízí pacientům komplexní oční vyšetření. Základem vyšetření je odebrání podrobné anamnézy. Lékař se tak dozví, zda pacient přichází z preventivních důvodů, zda dlouho nebo dokonce nikdy nebyl u očního lékaře a že by si rád nechal zrak odborně vyšetřit, nebo ho trápí nějaký konkrétní oční problém.

Ještě před tím, než se pacient odebere do ambulance lékaře, je podroben skupině vstupních vyšetření, které provádí proškolené zdravotní sestry. Naše pracoviště je vybaveno nejnovějšími přístroji, nejčastěji od firmy Carl Zeiss a firmy Alcon, mezi které řadíme bezkontaktní tonometr NT–2000, na kterém měříme nitrooční tlak pomocí proudu vzduchu. Dalším moderním zařízením je přístroj pro počítačovou perimetrii Humphrey Matrix, který s funkcí FDT testování představuje nejnovější pokrok v testování zorného pole. Pro přesnější popis rohovky, zejména její topografie a jiné speciální zobrazení, využíváme přístroj Pentacam®. Pro diagnostiku refrakčních vad je přínosná i biometrie oka, díky níž jsme schopni zjistit axiální délku oka s přesností na setiny milimetru. K provádění biometrie využíváme přístroj Allegro BioGraph, který nám umožňuje měřit délku očí bezkontaktně pomocí optického paprsku. Nejsou-li optická média dostatečně čirá pro průchod měřícího paprsku, použijeme kontaktní ultrazvukovou biometrii za využití přístroje OcuScan.

Po absolvování zmíněných měření následuje lékařské vyšetření. Pacient se posadí na vyšetřovací křeslo, které je součástí vyšetřovací jednotky. Ta je vybavena projekčním optotypem, štěrbinovou lampou a autorefraktometrem. Na autorefraktometru zjistíme pacientovu keratometrii (zakřivení rohovky) a objektivní refrakci – sférickou a případně cylindrickou vadu, v případě cylindrické vady zjistíme i objektivní osu cylindru. Následuje zkoušení pacientovy subjektivní refrakce. Vždy se refrakce zkouší monokulárně (každým okem zvlášť) a následně binokulárně. U pacientů středního věku se při zkoušení brýlové korekce nesmí opomenout zraková ostrost do blízka, která se zkouší na Jäegerových tabulkách. Dále provádíme Schöberův test pro zjištění případného skrytého šilhání. Mezi další vyšetření, které je zahrnuto v komplexním vyšetření, patří Schirmerův test slzivosti, kdy pomocí filtračních papírků zjišťujeme množství slz za určitý čas. Kvalitu slzného filmu jsme schopni vyšetřit pomocí Break-Up Time testu. Následně jsou pacientovi aplikována mydriatika a při dostatečně široké zornici je pacient vyšetřen lékařem na štěrbinové lampě. Po dokončení vyšetření je pacient obeznámen se všemi výsledky a je mu eventuálně navržen léčebný postup.

Vzhledem k tomu, že pacient po komplexním vyšetření opouští Refrakční centrum s rozkapanými zorničkami, je poučen o tom, že po dobu trvání mydriázy (rozšířené zorničky) platí zákaz řízení motorového vozidla. Proto pacientům doporučujeme si zařídit soukromý odvoz a proti případnému dyskonfortu z oslnění využít sluneční brýle.

Aktuální ceník služeb Oddělení nemocí očních a optometrie naleznete zde:

Další oblastí, které se Refrakční centrum věnuje, je problematika keratokonu. Keratokonus je progresivní, většinou oboustranné, ektatické onemocnění rohovky nejčastěji se projevující ve 2. a 3. dekádě života. Na podkladě protenčování a vyklenování rohovky dochází k postupnému nárůstu myopie (krátkozrakost) a vzniku nepravidelného korneálního astigmatismu (nepravidelné zakřivení rohovky). Ve vyšších stádiích keratokonu dochází k tzv. hydropsu rohovky, kdy se rohovka stává neprůhlednou a jediným řešením této situace je keratoplastika – transplantace dárcovského štěpu. V dnešní době pacientům s tímto onemocněním nabízíme ošetření rohovky metodou corneal cross-linking (CXL, CCL) – jde o zákrok, který má na podkladě chemické reakce riboflavinu a UV-A záření ve stromatu rohovky zastavit její protenčování, a tak ji stabilizovat. Cross-linking je prováděn na zákrokovém sále refrakčního centra.

Pacient je před zákrokem podrobně vyšetřen a je-li zákrok CXL indikován, lze provést ještě tentýž den – vše po předběžné domluvě s pacientem. Samozřejmě že je možné pacientovi vyjít vstříc a vyšetření a zákrok rozdělit na dva jednotlivé dny.

V následující dispenzarizaci po zákroku je pacient odeslán i do naší optické laboratoře k doc. Benešovi k aplikaci tvrdých kontaktních čoček, které pacientům umožní vidět svět kolem nich mnohem lepší optikou.

Dle t.č. platného ceníku placených služeb FN u sv. Anny stojí oční vyšetření před CXL zákrokem 1 000 Kč, ošetření jednoho oka metodou CXL 9 000 Kč a ošetření obou očí metodou CXL 16 000 Kč. Je-li nutné zákrok opakovat, jsou ceny výkonů poníženy o 50%. CXL jednoho oka pak tedy stojí 4 500 Kč a CXL obou očí 8 000 Kč.