Anesteziologicko-resuscitační klinika

Přednosta
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Pavel Štětka

Zástupce přednosty pro školství:
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
MUDr. Pavel Suk, Ph.D.

Vrchní sestra:
Renata Vyhlídalová

Anesteziologicko-resuscitační klinika disponuje 15 lůžky intenzivní péče nejvyššího typu a 4 lůžky NIP = následné intenzívní péče.
Součástí kliniky je i vysokoprahový urgentní příjem se třemi lůžky. Klinika dále zajišťuje anesteziologické služby na 18 pravidelně provozovaných sálech v rámci FNUSA a jedné anesteziologické ambulanci. Součástí kliniky je také Centrum pro léčbu bolesti s denním stacionářem, které se zabývá léčbou chronické bolesti onkologického i neonkologického původu. Klinika provozuje Centrum pro diagnostiku maligní hypertermie, které je jediným certifikovaným centrem ve střední a východní Evropě.